Suomen ensimmäinen Power-to-X-to-Power-vetyjärjestelmä Vaasaan

Täysin päästötöntä vedyn tuotantoa

Vedyllä on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Uusiutuvalla sähköllä vetyä voidaan tuottaa päästöttömästi. Vety on varastoitavissa ja se ratkaisee sääriippuvaisen uusiutuvan sähköntuotannon varastointiongelman. EPV Energia aikoo yhdessä vaasalaistoimijoiden kanssa tuottaa tuulesta vetyä ja vedystä sähköä.

Vaasassa suunnitteilla oleva yhteistyö mahdollistaa uudenlaisen tavan varastoida uusiutuvaa energiaa. Samalla aukeaa mahdollisuus pilotoida globaaleille vientimarkkinoille soveltuva, vetyä hyödyntävä energiantuotantoratkaisu. Globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vedyllä uskotaan olevan merkittävä rooli.

Power-to-X-to-Power -vetyhanke sai merkittävän sysäyksen eteenpäin, kun Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi loppuvuodesta 2021 hankkeelle 14 miljoonaa euroa investointitukea.

EPV on jo nyt investoinut merkittävästi tuulivoimatuotantoon ja tulee investoimaan isosti jatkossakin. Kun tuulivoiman tuotanto ylittää kysynnän, meillä on tarve varastoida sähkö, jotta se voidaan käyttää myöhemmin sopivana ajankohtana. Vety nähdään tulevaisuudessa erinomaisena uusiutuvan sähkön varastointiratkaisuna, ja haluamme olla ehdottomasti mukana kehittämässä tätä osana lämmön- ja sähköntuotannon päästöttömiä ratkaisuja. Vedyn- ja energiantuotannossa syntyvä lämpö on tarkoitus integroida alueen olemassa olevaan kallioluolalämpövarastoon ja samalla maksimoidaan systeemin kokonaishyötysuhde.

Haluatko saada lisätietoja hankkeeseen liittyen?

Kysy lisää:

Niko Toppari, kehityspäällikkö, EPV Energia ja
EPV Akkuhybridi Oy:n toimitusjohtaja
niko.toppari@epv.fi
p. 010 505 5069