Energian toimitusvarmuus

Voimajohtopylväs Vaasan Palosaaren kupeessa merialueella.

Yritysvastuu­raportti 2023

Avaa raportti (PDF)

Vastuullisuus on EPV:n liiketoiminnan perusta, joka näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Luomme yhdessä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa puhtaampaa maailmaa.

Lue raportista, mitä saavutimme yritysvastuun saralla vuonna 2023!

Merkittävä sähkönsiirtäjä

EPV tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen, kotimaisille energiayhtiöille. Panostamme määrätietoisesti päästöttömään, toimintavarmaan energiantuotantoon.

Olemme yksi merkittävimmistä kotimaisista sähkönsiirtäjistä. Siirrämme sähköä kantaverkosta ja monipuolisilta sähkön tuotantolaitoksilta sähkönjakeluyhtiöille sekä suurille sähkön loppukäyttäjille. Tehtävämme on varmistaa, että siirrettävä sähkö on laadukasta ja toimintavarmaa.

Moderni sähköverkko edistää toimitusvarmuutta

Investoimme jatkuvasti sähköverkkoinfraan, jotta se pystyy siirtämään yhä enemmän myös tuulivoiman tuottamaa energiaa. Investoinnit ja modernisoinnit lisäksi vahvistavat entisestään sähkön toimitusvarmuutta ja -turvallisuutta. Infran kunnossapidosta huolehditaan laitteiden elinkaaren mukaan.

Investoimme jatkuvasti sähköverkkoinfraan, jotta voimme siirtää yhä enemmän myös tuulivoiman tuottamaa energiaa.

Sähköverkon käytön­valvonta­järjestelmä on toiminnan keskiössä. Tiedon­siirron määrä on kasvanut ja kasvaa jatkossa vielä lisää.

Tieto liikkuu nykyisin pääosin valo­kuidulla kuparin sijaan. Valo­kuitu kulkee myös sähkö­asemalta toiselle. Toimiva ja riittävä tiedon­siirto mahdollistaa järjestelmän tehokkaan jatkuvan valvonnan ja operoinnin.

Koska toimiva energian jakelu- ja siirto­verkosto on yhteiskunnalle niin kriittinen, varaudumme aina verkkoinfran rakentamisessa ja ylläpidossa erilaisiin kriisi­tilanteisiin. Mahdollisia suurhäiriöitä varten on luotu etukäteen tarkat ohjeistukset.

Verkko­rakentamisessa ja verkon elinkaaren aikana huomioidaan tarkasti myös ympäristöasiat. Ympäristös­elvitykseen kuuluvat muun muassa muinais­muistopaikat, kasvisto, linnusto ja eläimistö, joiden mukaan johtoreitti sovitetaan maastoon.

Vastuullisuusuutiset