Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma

Yritysvastuu­raportti 2023

Avaa raportti (PDF)

Vastuullisuus on EPV:n liiketoiminnan perusta, joka näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Luomme yhdessä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa puhtaampaa maailmaa.

Lue raportista, mitä saavutimme yritysvastuun saralla vuonna 2023!

Luonnon moni­muotoi­suuden ylläpito

Kaikella energian­tuotanto­toiminnalla on lähtö­kohtaisesti jonkin­lainen vaikutus biodi­versi­teettiin eli luonnon moni­muotoisuuteen.

EPV aloitti vuonna 2022 kartoi­tuksen, jossa käydään läpi kaikkien erilaisten tuotanto­muotojen vaiku­tukset ja yhteydet luonnon moni­muotoisuu­teen. Kartoituksen kautta konkretisoidaan mahdolliset erilaisten tuotanto­muotojen biodi­versi­teetti­vaikutukset sekä tunnistetaan riskit ja mahdollisuudet. Biodiversiteettikartoitus auttaa meitä tunnistamaan toimintamme vaikutukset sekä minimoimaan ne.

EPV on luonut Biodiversiteettiohjelman, joka otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta. Ohjelmassa on nimetty määrättyjä vuosittaisia biodiversiteettitavoitteita EPV:n liiketoiminnan avainalueiden mukaan. Tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan vuosikellon mukaan.

Tutustu ohjelmaamme:

EPV Energian luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma 2024

 

Case-esimerkkejä

Hiilestä kiinni

Elinkaariajan vastuullisuuteen liittyy vahvasti turvetuotannosta poistuneiden alueiden kestävän jälkikäytön suunnittelu. EPV onkin mukana maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -hankkeessa, jonka päätavoitteena on vahvistaa turvetuotantoalueiden jälkikäyttömuotojen…