Luonnon monimuotisuuden toimenpideohjelma

Vastuullisuusraportti 2022

Avaa raportti (PDF)

Teemme jatkuvasti töitä taloudellisen, ympäristön ja sosiaalisen vastuullisuuden eteen. Lue viime vuoden 2022 saavutuksista tästä.

Luonnon moni­muotoi­suuden ylläpito

Kaikella energian­tuotanto­toiminnalla on lähtö­kohtaisesti jonkin­lainen vaikutus biodi­versi­teettiin eli luonnon moni­muotoisuuteen.

EPV aloitti vuonna 2022 kartoi­tuksen, jossa käydään läpi kaikkien erilaisten tuotanto­muotojen vaiku­tukset ja yhteydet luonnon moni­muotoisuu­teen. Kartoituksen kautta konkretisoidaan  mahdolliset erilaisten tuotanto­muotojen biodi­versi­teetti­vaikutukset sekä tunnistaan riskit ja mahdollisuudet. Biodiversiteettikartoitus auttaa meitä tunnistamaan toimintamme vaikutukset sekä minimoimaan ne.

EPV on luonut Biodiversiteettiohjelman, joka otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta. Ohjelmassa on nimetty määrättyjä vuosittaisia biodiversiteettitavoitteita EPV:n liiketoiminnan avainalueiden mukaan. Tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan vuosikellon mukaan.

Tutustu ohjelmaamme:

EPV Energian luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma 2024

 

Case-esimerkkejä

Hiilestä kiinni

Elinkaariajan vastuullisuuteen liittyy vahvasti turvetuotannosta poistuneiden alueiden kestävän jälkikäytön suunnittelu. EPV onkin mukana maa- ja…