Merkittävänä Suomen sähkönsiirtäjänä EPV Alueverkko on mukana myös hankkeessa, jossa suunnitellaan suurta akkuteknologiakeskittymää Vaasan Laajametsään. Merkittävän kulutuskeskittymän kaavailtu rakentuminen alueelle on käynnistänyt EPV:ssä toimenpiteet, joilla varmistamme vaadittujen sähköliittymien mukaiset palvelut.

Suunnitteluperusteeksi saatujen tietojen mukaan alue tulisi tarvitsemaan paljon sähkötehoa ja kriteerinä on vahva (N-1) vikasietoisuus, minkä mukaan järjestelmän on kestettävä verkossa tavanomaiset yksittäiset viat ja vikaantuneen komponentin irtoamisen ilman tuotannolle tai kulutukselle aiheutuvaa keskeytystä sekä ilman seurannaisvikoja.