EPV Energia

EPV Energia on päästöttömän ja uusiutuvan energiantuotannon edelläkävijä. Tavoitteenamme on hiilineutraali sähköntuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Voimajohtopylväs Vaasan Palosaaren kupeessa merialueella.

Energiaa omakustannushintaan

EPV Energia tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen, kotimaisille energiayhtiöille. EPV Energialla on jo 70 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta. Panostamme määrätietoisesti päästöttömään, toimintavarmaan energiantuotantoon. Yhtiö on uudistanut energiantuotantopalettiaan voimakkaasti, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Tavoitteenamme on hiilineutraali sähköntuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiö on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä esimerkiksi tuulivoiman ja kotimaisen metsäenergian hyödyntämisessä. EPV Energian strategian mukaan määrätietoista panostamista päästöttömään energiantuotantoon jatketaan myös tulevaisuudessa.

Konsernin sähkönhankinta oli vuonna 2021 yhteensä 4 terawattituntia, joka vastaa noin 5 % kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Viime vuonna entistä suurempi osuus energiasta tuotettiin päästöttömästi.

Tuotamme ja hankimme energiaa osakkaillemme omakustannusperiaatteella, emmekä siis pyri tekemään voittoa. Toimintatapaa kutsutaan mankala-periaatteeksi, joka mahdollistaa mittavat energiahankkeet ja alhaiset tuotantokustannukset.

  • Perustettu: 1952
  • Liikevaihto: 678 milj. € (2022)
  • Henkilöstömäärä: 122 (2022)

EPV Energia -konsernilla on tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä, joiden hallintoon ja valvontaan EPV osallistuu aktiivisesti. Konsernin tytäryhtiöillä ja osakkuusyhtiöillä on kuitenkin omat hallintoelimensä. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen.

Konsernirakenne

EPV Voima

EPV Akkuhybridi Oy 100 %
Pohjolan Voima Oyj 5,5 %
Teollisuuden Voima Oyj 6,6 %
Voimapiha Oy 33,3 %

EPV Tuulivoima ja Aurinkovoima

EPV Tuulivoima Oy 100 %
Rajakiiri Oy 65,1 %
EPV Aurinkovoima Oy (100 %)

EPV Infra

EPV Alueverkko Oy 100 %
EPV Siirtoverkko Oy 100 %
EPV Tase Oy 100 %
EPV Teollisuusverkot Oy 90 %
Suomen Energiavarat Oy >90 %
Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt 100 %

Osakkaat ja omistusosuudet

Hallitus ja johtoryhmä

Hallituksen jäsenet:

Olli Arola, johtaja
Stefan Damlin, toimitusjohtaja
Jaana Eklund, lakiasiainjohtaja (hallituksen varapuheenjohtaja)
Jouni Haikarainen, toimitusjohtaja
Vesa Hätilä, toimitusjohtaja
Heikki Lappalainen, toimitusjohtaja
Anders Renvall, toimitusjohtaja
Joakim Strand, kansanedustaja (hallituksen puheenjohtaja)
Markku Vartia, johtaja
Hans-Alexander Öst, johtaja

Varajäsenet:

Esa Ala-Honkola, toimitusjohtaja
Jari Lepistö, toimitusjohtaja
Kari Roos, johtaja
Markus Tuomala, johtaja
Jukka Ylitalo, toimitusjohtaja

EPV Energian hallitus valitaan vuosittain. Siihen kuuluu 10–12 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä.

Johtoryhmä:

Rami Vuola (EPV Energian toimitusjohtaja)
Frans Liski
Reima Neva
Niko Paaso
Maija Suutarinen
Mats Söderlund

Haluatko tietää lisää?

Tutustu EPV:n vuoden 2022 vuosikertomukseen.