EPV Energia

EPV Energia on päästöttömän ja uusiutuvan energiantuotannon edelläkävijä. Tavoitteenamme on hiilineutraali sähköntuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Voimajohtopylväs Vaasan Palosaaren kupeessa merialueella.

Energiaa omakustannushintaan

EPV Energia tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen, kotimaisille energiayhtiöille. EPV Energialla on jo yli 70 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta. Panostamme määrätietoisesti päästöttömään, toimintavarmaan energiantuotantoon. Yhtiö on uudistanut energiantuotantopalettiaan voimakkaasti, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Tavoitteenamme on hiilineutraali sähköntuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiö on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä esimerkiksi tuulivoiman ja kotimaisen metsäenergian hyödyntämisessä. EPV Energian strategian mukaan määrätietoista panostamista päästöttömään energiantuotantoon jatketaan myös tulevaisuudessa.

Konsernin sähkönhankinta oli vuonna 2023 yhteensä 4,8 terawattituntia, joka vastaa noin 6 % kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Viime vuonna entistä suurempi osuus energiasta tuotettiin päästöttömästi.

Tuotamme ja hankimme energiaa osakkaillemme omakustannusperiaatteella, emmekä siis pyri tekemään voittoa. Toimintatapaa kutsutaan mankala-periaatteeksi, joka mahdollistaa mittavat energiahankkeet ja alhaiset tuotantokustannukset.

  • Perustettu: 1952
  • Liikevaihto: 456 milj. € (2023)
  • Henkilöstömäärä: 155 (2023)

EPV Energia -konsernilla on tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä, joiden hallintoon ja valvontaan EPV osallistuu aktiivisesti. Konsernin tytäryhtiöillä ja osakkuusyhtiöillä on kuitenkin omat hallintoelimensä. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen.

Konsernirakenne

Osuusvoima­tuotanto

Lämpövoima ja energiavarastot

EPV Akkuhybridi Oy 100 %
EPV Aluevarannot Oy 100 %
EPM Metsä Oy 50 %
Raahen Voima Oy 25 %
Seinäjoen Voima Oy 100 %
Tornion Voima Oy 100 %
Vaasan Voima Oy 100 %

Uusiutuvan sähkön tuotanto

Energianhallinta

EPV Operointi Oy 100 %
EPV Tase Oy 100 %

Siirtoverkot

EPV Alueverkko Oy 100 %
EPV Siirtoverkko Oy 100 %
EPV Teollisuusverkot Oy 90 %

Muut

Powerheat Solutions Oy (70 %)
Suomen Energiavarat Oy >90 %
Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt 100 %

Osakkaat ja omistusosuudet

Hallitus ja johtoryhmä

Hallituksen jäsenet:

Esa Ala-Honkola, toimitusjohtaja
Olli Arola, johtaja
Stefan Damlin, toimitusjohtaja
Jaana Eklund, lakiasiainjohtaja
Jouni Haikarainen, toimitusjohtaja (hallituksen varapuheenjohtaja)
Vesa Hätilä, toimitusjohtaja
Anders Renvall, toimitusjohtaja
Joakim Strand, kansanedustaja (hallituksen puheenjohtaja)
Riku Kananen, johtaja
Hans-Alexander Öst, johtaja

Varajäsenet:

Roger Holm, toimitusjohtaja
Heikki Lappalainen, toimitusjohtaja
Kari Roos, johtaja
Markus Tuomala, johtaja
Jukka Ylitalo, toimitusjohtaja

EPV Energian hallitus valitaan vuosittain. Siihen kuuluu 10–12 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä.

Johtoryhmä:

Rami Vuola (EPV Energian toimitusjohtaja)
Frans Liski
Reima Neva
Niko Paaso
Maija Suutarinen
Mats Söderlund

Haluatko tietää lisää?

Tutustu EPV:n vuoden 2023 vuosikertomukseen.