Vasa får Finlands första Power-to-X-to-Power-vätgassystem

Utsläppsfritt väte

Väte har en viktig roll i uppnåendet av klimatmålen. Med förnybar el kan väte produceras helt utsläppsfritt. Väte kan lagras och detta löser problemet med lagring av väderberoende förnybar elproduktion. Tillsammans med aktörer i Vasa har EPV Energi planer på att göra vätgas av vind och el av vätgas.

Det planerade samarbetet i Vasa möjliggör ett nytt sätt att lagra förnybar energi. Samtidigt öppnas möjlighet att genomföra ett pilotprojekt med en energiproduktionslösning som utnyttjar väte och lämpar sig för den globala exportmarknaden. Väte tros få en betydande roll i uppnåendet av de globala klimatmålen. Med förnybar el kan väte produceras helt utsläppsfritt.

EPV har redan nu gjort betydande investeringar i vindkraftsproduktion och kommer att satsa stort även i fortsättningen. När produktionen av vindkraft överstiger efterfrågan behöver vi kunna lagra elen så att den kan användas senare vid en lämplig tidpunkt. Väte ses i framtiden som en utmärkt lösning för lagring av förnybar energi, och vi vill definitivt vara med och utveckla detta som en del av utsläppsfria lösningar för el- och värmeproduktion. Tanken är att lagra den värme som uppkommer vid väte- och energiproduktionen i ett befintligt grottvärmelager i området och samtidigt maximera systemets totala verkningsgrad.

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta

Niko Toppari, Development Manager, EPV Energy and
Managing Director of EPV Akkuhybridi Oy
niko.toppari@epv.fi
Tfn. 010 505 5069