Ansvarsfullt inköp

Hållbarhets­rapport 2023

Öppna rapporten (PDF på engelska)

Hållbarhet är grunden för EPV:s verksamhet. Detta är tydligt i våra aktiviteter, vårt sätt att tänka och vår ledning. Tillsammans med vår personal och våra partners skapar vi en renare värld.

Läs vår hållbarhetsrapport för att se vad vi uppnådde 2023!

Inköpskedjan en del företagsansvaret

EPV skapar i samarbete med sina anställda och samarbetspartners en renare värld. Ansvarsfull anskaffning är en av de centrala delarna av EPV företagsansvar som sträcker sig över hela koncernen.

Genomförande av ansvarsfull underentreprenad och anskaffning

EPV förbinder sig att respektera arbets- och människorättigheter i sin egen verksamhet och inköpskedja och strävar efter att identifiera relaterade risker. Vi ställer krav på miljö- och socialt ansvar för våra underentreprenörer och leverantörskedjan samt övervakar att kraven uppfylls.

Det viktiga partnernätverket

Vi har en öppet och nära samarbete med många olika intressentgrupper. Vi sysselsätter förutom vår egen arbetskraft även hundratals flera entreprenörer och andra yrkesgrupper årligen. Flera års aktivt samarbete har lett till ett sakkunnigt partnernätverk för de olika energiproduktionssätten. Goda och pålitliga leverantörer, underentreprenader och tjänsteleverantörer är  vår verksamhets levnadsvillkor.

Goda och pålitliga leverantörer, underentreprenader och tjänsteleverantörer är  vår verksamhets levnadsvillkor.

Våra hållbarhetsprinciper gäller hela inköpskedjan. Vi har skapat en uppförandekod som gäller koncernens alla nuvarande eller nya leverantörer som vi samarbetar med. I vår uppförandekod för samarbetspartners kräver vi av våra samarbetspartners till exempel:

  • både nationella och internationella lagar och författningar skall följas
  • god förverkling av de anställdes rättigheter
  • ingen diskriminering
  • fästa uppmärksamhet vid arbetssäkerheten
  • ta i beaktande miljöaspekterna i samarbetspartnernas verksamhet

Författandekodens betydelse

Meningen med uppförandekoden för leverantörer (Supplier code of conduct) är att fastställa grundläggande rättsliga, etiska, arbetstagarrelaterade och miljömässiga standarder för EPV:s leverantörer. EPV:S leverantörer måste följa principerna i uppförandekoden i all deras verksamhet samt i deras relation till myndigheter och anställda. Genom att kräva EPVs leverantörer att följa denna författandekod, delar de samma värderingar som EPV. EPV bidrar till att skapa höga standarder inom sin bransch, bland annat när det gäller klimat och skydd av mänskliga rättigheter.

Våra leverantörer har en central roll i EPVs hållbarhetsambition. Förutom deras egna verksamhet, skall leverantörerna se till att deras egna leverantörer och underentreprenader, konsulter, och andra partners, som har del i produkt, material, komponent eller tjänster som levereras till EPV, följer principerna i vår uppförandekod för leverantörer. Vi förväntar oss att leverantörerna tar i beaktande deras verksamhets ekonomiska, sociala och miljöpåverkningar mot alla sina intressentgrupper på basen av deras storlek och fotspår.

Bekanta dig närmare med EPVs underättelsekod för leverantörer här: (fin/eng)

Aktuellt om hållbarheten