Havsbaserade vindkraftsprojekt

EPV planerar också havsbaserade vindkraftsprojekt

Havsbaserad vindkraft ger möjlighet att producera förnybar energi i massiv skala – med effekter på upp till flera tusen megawatt och flera terawattimmar på årsnivå.

De havsbaserade vindkraftverk som byggs är allt större – utvecklingen möjliggör verksamhet på rent kommersiella grunder i framtiden, på samma sätt som vid landbaserad vindkraft.

EPV Energi är också en betydande delägare i Rajakiiri som planerar och bygger vindkraft i Torneå, Pyhäjoki och Brahestad och i Simo, samt i Finlands Havsvind som planerar havsbaserade vindparker.

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta

Ari Soininen, Planning Manager, EPV Energy
ari.soininen@epv.fi
Tfn. 010 505 5040