Värmen elektrifieras

EPV:s mål är att med hjälp av ny el sammankoppla olika industrigrenars energibehov med varandra, genom att till exempel inom värmeproduktionen ta fram lösningar som baserar sig på ny el. Elpannan och fjärrvärmeackumulator är en viktig komponent i framtidens rena värmeproduktionssystem och en väsentlig del av EPV:s reglerbara kapacitet.

Finlands största kombinerade elpanna-värmelager togs i bruk i Vasa

I Vasklot i Vasa har man nyligen tagit i bruk ny elpannekapacitet på 120 megawatt samt ett förstorat värmelager. I och med anskaffningen har elpannorna i Vaasan Voimas kraftverk en sammanlagd effekt på 160 MW, vilket innebär att de effektmässigt hör till landets största. Tillsammans med det förstorade värmelagret ger lösningen efterlängtad flexibilitet och kostnadseffektivitet i systemet, samtidigt som utsläppen från fjärrvärmeproduktionen minskar.

Ny fjärrvärmeackumulator och elpanna byggs i Seinäjoki

EPV Energi byggde en fjärrvärmeackumulator och en elpanna på kraftverksområdet i Seinäjoki i år 2022. Tillsammans fungerar fjärrvärmeackumulatorn och elpannan som utmärkta komponenter i framtidens rena värmeproduktionssystem. Den här värmeproduktionskombinationen stöder på ett utmärkt sätt det framtida energisystemets behov, där olika energisektorer sammankopplas (sector coupling).

Ett rent värmeproduktionssystem är en långsiktig och utsläppsfri lösning, som tryggar konkurrenskraftig värmeproduktion i områdena och samtidigt också stöder det nya väderberoende energisystemets behov. Den här investeringen möjliggör en lokal CO2-utsläppsminskning på 50 000 ton.

 

Kraftverksområdet i Seinäjoki erbjuder bra driftsinfrastruktur för det nya samprojektet

Seinäjoen Voimas kraftverksområde är en bra plats för projektet. För närvarande kommer den största värme- och elproduktionen härifrån. Det är alltså bra att också styra nya lösningar hit.

Ny elpanna togs i drift i Vasklot

Den nya elpannan stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis strategi Den nya elens revolution och löftet om utsläppsfri och flexibel energiproduktion och -förbrukning. Ett rent värmeproduktionssystem är en långsiktig och utsläppsfri lösning, som tryggar värmeproduktionen i områdena och också stöder det nya väderberoende elsystemets behov. Det här elpanneprojektet stöder på ett utmärkt sätt det framtida energisystemets behov, där olika energisektorer förenas (sector coupling).

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta

Janne Österback, verkställande direktör, Vaasan Voima Oy,
tfn 010 5055 235,
janne.osterback(at)epv.fi

Pasi Salo, verkställande direktör, Seinäjoen Voima Oy
pasi.salo@epv.fi
Tfn. 010 505 5325

 

Lauri Helander, Power Plant Manager, EPV Energy
lauri.helander@epv.fi
Tfn. 010 505 5313