Ny investering i fjärrvärmeackumulator och elpanna på kraftverksområdet i Seinäjoki

EPV Energi bygger en fjärrvärmeackumulator och en elpanna på kraftverksområdet i Seinäjoki. Den nya investeringen är återigen ett stort beslut och stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis (EPV) strategi Den nya elens revolution och löftet om utsläppsfri energiproduktion. Tillsammans fungerar fjärrvärmeackumulatorn och elpannan som utmärkta komponenter i framtidens rena värmeproduktionssystem.

EPV:s mål är att med hjälp av ny el sammankoppla olika industrigrenars energibehov med varandra, genom att till exempel inom värmeproduktionen ta fram lösningar som baserar sig på ny el. Fjärrvärmeackumulatorn och elpannan är komponenter i framtidens rena värmeproduktionssystem. Ett rent värmeproduktionssystem är en långsiktig och utsläppsfri lösning, som tryggar konkurrenskraftig värmeproduktion i områdena och samtidigt också stöder det nya väderberoende energisystemets behov. Den här investeringen möjliggör en lokal CO2-utsläppsminskning på 50 000 ton.

Den här värmeproduktionskombinationen stöder på ett utmärkt sätt det framtida energisystemets behov, där olika energisektorer sammankopplas (sector coupling).

– Med hjälp av de här investeringarna kan vi optimera minimilasterna och driftstoppsperioderna i kraftverket i Seinäjoki ännu bättre än förut. Genom att använda ny el kan vi minska CHP-produktionen vid de tidpunkter då läget på elmarknaden är som svagast. Samtidigt minskar vi onödig användning av torv och därmed också utsläppen, säger Mats Söderlund, som är direktör för EPV Energis affärsområde Värme.

Den planerade fjärrvärmeackumulatorn i Seinäjoki har en volym på 10 000 m3, rymmer 400 MWh energi och har en laddnings- och urladdningseffekt på 40 MW. Elpannans effekt är 40 MW.

Kraftverksområdet i Seinäjoki erbjuder bra driftsinfrastruktur för det nya samprojektet

Seinäjoen Voimas kraftverksområde är en bra plats för projektet.

– För närvarande kommer den största värme- och elproduktionen härifrån. Det är alltså bra att också styra nya lösningar hit. Dessutom finns här en stark elöverförings- och kraftverksinfrastruktur, med vars hjälp kostnaderna för projektet kan hållas på en skälig nivå, preciserar Söderlund.

Totalkostnaden för byggandet av elpannan och värmeackumulatorn är cirka 5 miljoner euro. Investeringen har också beviljats energistöd från Business Finland. Projektet inleddes i somras och ska enligt planerna stå klart i början av hösten 2022.

EPV:s energiproduktion blir helt utsläppsfri redan under 2020-talet

Enligt vår riktlinje ska EPV:s energiproduktion bli helt utsläppsfri redan under 2020-talet.

– På vårt ritbord har vi nu investeringar i ny el för 1 000 miljoner euro. I framtiden produceras ny el endast med de utsläppsfria energikällorna sol, vind, vatten och kärnkraft, vilka hela vår strategi är uppbyggd kring. Utöver detta utnyttjar vi också utsläppsfria råvaruflöden så som skogsenergi, samt produkter inom cirkulär ekonomi så som produktgaser från industrin, berättar Söderlund.

Mer information: Mats Söderlund, direktör, värmekraftsproduktion, EPV Energi, tfn 010 505 5059