Tycker du att världen är färdig?

Det är den inte.

På vårt ritbord har vi därför investeringar i ny el för 1000 miljoner euro. År 2030 kommer den energi vi producerar att vara helt utsläppsfri. Så bygger vi en hållbar framtid. På vägen mot målet utvecklar vi också oförtröttligt de mer traditionella energiproduktionsformerna i allt utsläppssnålare riktning.