Den nya elens revolution

Ny el är den viktigaste faktorn som möjliggör övergången till en ny utsläppsfri värld!

Föregångare inom utsläppsfri energiproduktion

EPV Energi producerar och anskaffar el och värme till sina delägare, som är inhemska energibolag. EPV Energi har redan 70 års erfarenhet av hållbar energiproduktion. Vi satsar målmedvetet på utsläppsfri och driftsäker energiproduktion.
Aktuellt

Vi är ett av Finlands största elöverföringsbolag

Vi överför el från Fingrids stamnät och från kraftverken till nätbolagen. Vi förvaltar elnätet och ansvarar för att dess elsystem fungerar. Vår uppgift är att se till att elen som överförs håller hög kvalitet och är driftsäker.

Balans

1 097 milj. €

Omsättning

456 milj. €

Investeringar

48 milj. €

Produktion

4 291 GWh

Utsläppsfri energiproduktion

94 %

För oss är hållbarhet konkreta åtgärder – inte bara vackra ord

EPV är föregångare inom utsläppssnål och förnybar energi. Hållbara och etiska verksamhetssätt är våra grundförutsättningar.