Beslut vid EPV Energi Ab:s ordinarie bolagsstämma 2024

EPV Energi Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls den 27.3.2024 i Vasa. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2023 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Till ordinarie och till suppleanter medlemmar bolagsstämma valdes 27.3.2024 följande personer:

 • verkställande direktör Esa Ala-Honkola
 • direktör Olli Arola
 • verkställande direktör Stefan Damlin
 • Vice President, General Counsel Jaana Eklund
 • verkställande direktör Jouni Haikarainen
 • verkställande direktör Vesa Hätilä
 • verkställande direktör Anders Renvall
 • riksdagsman Joakim Strand
 • direktör Riku Kananen
 • direktör Hans-Alexander Öst

och till suppleanter

 • verkställande direktör Roger Holm
 • verkställande direktör Heikki Lappalainen
 • direktör Kari Roos
 • direktör Markus Tuomala
 • verkställande direktör Jukka Ylitalo

Vid det konstituerande mötet utsåg styrelsen inom sig riksdagsman Joakim Strand till ordförande och verkställande direktör Jouni Haikarainen till vice ordförande. Stefan Damlin valdes till ordförande i ersättningskommittén och till ledamöter i ersättningskommittén valdes Jouni Haikarainen, Vesa Hätilä ja Jukka Ylitalo.

Vid bolagsstämman valdes revisionssammanslutningen Ernst & Young Oy till bolagets ordinarie revisorer för den ordinarie bolagsstämman år 2025 som ansvarig revisor Mikko Rytilahti, CGR och Kristian Berg, CGR samt till revisor Anders Svennas, CGR och Marja Huhtala, CGR.