EPV Energia Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätöksiä

EPV Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa 27. maaliskuuta 2024. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

EPV Energia Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi on valittu 27.3.2024 seuraavat henkilöt:

 • toimitusjohtaja Esa Ala-Honkola
 • johtaja Olli Arola
 • toimitusjohtaja Stefan Damlin
 • lakiasiainjohtaja Jaana Eklund
 • toimitusjohtaja Jouni Haikarainen
 • toimitusjohtaja Vesa Hätilä
 • toimitusjohtaja Anders Renvall
 • kansanedustaja Joakim Strand
 • johtaja Riku Kananen
 • johtaja Hans-Alexander Öst

ja varajäseniksi

 • toimitusjohtaja Roger Holm
 • johtaja Heikki Lappalainen
 • johtaja Kari Roos
 • johtaja Markus Tuomala
 • toimitusjohtaja Jukka Ylitalo

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi kansanedustaja Joakim Strandin ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jouni Haikaraisen. EPV Energian palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Stefan Damlin ja jäseniksi Jouni Haikarainen, Vesa Hätilä ja Jukka Ylitalo.

Yhtiökokouksessa valittiin yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT ja Kristian Berg, KHT sekä varatilintarkastajiksi Anders Svennas, KHT ja Marja Huhtala, KHT.