EPV Energi (EPV) är ett inhemskt energibolag som producerar och anskaffar cirka 6 % av all el som används i Finland.

Jordens nuvarande tillstånd kräver en stor förändring, och utsläppen måste minska snabbare. Enligt vår riktlinje ska EPV:s energiproduktion bli utsläppsfri senast år 2030. På vårt ritbord har vi nu investeringar i ny el på hundratals miljoner euro. I framtiden alstras ny el endast av de utsläppsfria energikällorna sol, vind, vatten och kärnkraft, vilka står i fokus för hela vår strategi.

Vid produktionen av förnybar energi utnyttjar vi också utsläppsfria råvaruflöden så som skogsenergi, samt produkter inom cirkulär ekonomi så som produktgaser från industrin.