Vaskiluodon lämpöenergiavarasto ulkopuolelta kuvattuna.

Framtidens värmeenergilager togs i drift i Vasa

I Vasklot i Vasa invigdes i dag det nya värmenergilagret, som gör värmeproduktionen i området mångsidigare. Det innovativa energilagret kommer att ha en avgörande roll också i framtiden. Förutom att lagret omedelbart minskar användningen av stenkol, ger det också stor flexibilitet i framtidens produktionslösningar.

I framtiden kan värmeenergilagret utnyttjas oavsett produktionsform, vilket gör det till ett ypperligt exempel på hur olika energisektorer kan sammankopplas.

Energilagret provkördes under sommaren. Den första laddningen av lagret gjordes med överskotts värmeenergi från Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Från det uppvärmda energilagret har värme i sin tur överförts till det lokala fjärrvärmenätet.

Under vintern värms energilagret med värmeenergi som uppkommer vid Vasklots kraftverks elproduktion. Därmed kan all produktion utnyttjas effektivare och samtidigt kan användningen av stenkol inom fjärrvärmeproduktionen minskas med över 30 %. I energisystemet har man också byggt in ett separat datasystem som utnyttjar avancerade beräkningsalgoritmer. Med hjälp av detta kan lagrets och det övriga värmesystemets funktion styras på grundval av marknadspriset på el.

I framtiden kan värmeenergilagret utnyttjas oavsett produktionsform. Därmed är lagret ett ypperligt exempel på hur olika energisektorer kan sammankopplas (s.k. sector coupling).

Lösningen gör att energilagret kan utnyttjas oberoende av vilka energiproduktionslösningar man går in för i Vasklot. I framtiden kan lagret värmas med exempelvis vind- eller solkraft. Blåsiga dagar när vindkraft finns att tillgå i överflöd skulle man också kunna utnyttja vindkraft för att värma energilagret.

Energilagret är en långlivad lösning

– De underjordiska grottorna som används som värmelager är i princip eviga. Den platsbyggda tekniken är lätt att underhålla och även förnya och anpassa till nya användningsändamål. Det här gör lagret till ett ypperligt spelverktyg i framtidens energiproduktion, säger direktör Mats Söderlund på EPV Energis värmekraftsproduktion.

Till volymen är värmenergilagret i Vasklot Finlands *) största energilager som är i drift. Grottornas totala volym är 210 000 m3 och laddnings- och urladdningseffekten är 100 MW. I Helsingfors är ett motsvarande energilager under byggnad. Det beräknas stå färdigt 2021.

Fakta om Vasklotgrottorna:

  • Värmelagergrottornas volym är 150 000 m³ och 60 000 m³ (totalt 210 000 m3) –

*) Veterligen har världens till volymen största värmeenergilager funnits i Vojens i Danmark. Dess volym är dock mindre än 203 000 m3.

  • Lagrets laddnings- och urladdningseffekt är 100 MW, vilket förslår för cirka 4–20 dygn beroende på urladdningseffekten. För jämförelsen skull kan sägas att Nordens för närvarande största ellager som är under byggnad har en laddnings- och urladdningseffekt på 30 MW.
  • Energilagrets kapacitet är 7–9 gigawattimmar
  • Läge: 30 meter under markytan i Vasklot i Vasa
  • Mått: höjd 22 och 30 meter, längd 178 m och 313 m
  • Byggdes på 1970-talet för lagring av olja
  • Grottorna tömdes på olja och rengjordes i slutet av 1990-talet

Det lyckades att genomföra värmeenergilagerprojektet enligt den ursprungliga tidsplanen och budgeten, trots vårens utmaningar.

Se video om lagrets funktion

Video

Mer information: Mats Söderlund, direktör, värmekraftsproduktion, EPV Energi, tfn 010 505 5059