EPV Energia tuottaa ja hankkii energiaa omakustannushintaan

EPV Energia tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen, kotimaisille energiayhtiöille. EPV Energialla on yli 60 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta, ja panostamme tälläkin hetkellä määrätietoisesti päästöttömään tuotantoon. 2010-luvulla konserni on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään jopa kolmanneksella.

EPV Energia kuuluu tuulivoiman edelläkävijöihin Suomessa ja yhtiö on panostanut biopolttoaineisiin rakentamalla maailman ensimmäisen suuren kokoluokan biokaasuttimen. EPV:n strategiaan kuuluu myös ydinvoimaan panostaminen.

Tuotamme ja hankimme energiaa osakkaillemme omakustannusperiaatteella, emmekä siis pyri tekemään voittoa. Toimintatapaa kutsutaan Mankala-periaatteeksi, joka mahdollistaa mittavat energiahankkeet ja alhaiset tuotantokustannukset.

  • Perustettu: 1952
  • Sähkön hankinta: 3,8 TWh
  • Lämmön toimitus: 1,3 TWh
  • Liikevaihto: 265 milj. €

EPV Energia -konsernilla on tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä, joiden hallintoon ja valvontaan EPV osallistuu aktiivisesti. Konsernin tytäryhtiöillä ja osakkuusyhtiöillä on kuitenkin omat hallintoelimensä. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen.