Miltä suomalainen merituulipuisto näyttää?

 

Inkoon-Raaseporin edustan merialueelle suunnitellusta merituulipuistosta on tehty animoidut videokuvamallinnokset. Videoilla näytetään ensimmäistä kertaa Suomessa, miltä merituulipuisto näyttää sekä ylilentäen että lähes vedenpinnan tasolta katsottuna.

Tuulivoimarakentamiseen kohdistuu Suomessa suuria odotuksia. Suomen Merituuli Oy suunnittelee kahta merkittävää merituulipuistoa, joista toinen sijaitsee Kristiinankaupungin edustalla Siipyyn merialueella ja toinen Inkoon-Raaseporin edustan merialueella. Molempien tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on päättynyt, ja Siipyyssä tuulipuiston kaavoitus on käynnissä.

Merituulipuistojen ympäristövaikutusten arvioinnissa merkittävimmäksi huolenaiheeksi on tunnistettu voimaloiden soveltuminen maisemaan. Erilaisilla havainnekuvilla voidaan etukäteen hahmottaa, miltä merituulipuisto tulee näyttämään sijaintipaikassaan.

Suomen Merituulen Molino Oy:ssä teettämillä animoiduilla mallinnoksilla havainnollistetaan merituulipuistojen vaikutuksia maisemaan ja arvioidaan, miltä tuulipuistokokonaisuus näyttää. Paikallisesti saatu palaute on jo vaikuttanut merkittävästi Inkoon-Raaseporin merituulipuiston tuulivoimaloiden sijoitteluun.

Keskiviikkona 15.6. vietetään Maailman Tuulivoimapäivää. Helsingissä tapahtuma näkyy Kampin Narinkkatorilla kello 12–18. Suomen Merituuli Oy on mukana esittelemässä omia merituulipuistohankkeitaan, ja yhtiön edustajia haastatellaan videoanimaatiosta kello 16. Merituulipuiston havainnevideot voi katsoa täältä.

 

Lisätietoja:
Sami Kuitunen, toimitusjohtaja, Suomen Merituuli Oy,  040 519 5008