EPV Energia mukaan uuteen bioenergia-alan järjestöön

 

Bioenergia-alan toimijat ovat perustaneet uuden yhdistyksen Bioenergia ry:n. Ensi vuoden kesäkuuhun mennessä tähän uuteen yhdistykseen siirtyvät Suomen Bioenergiayhdistys Finbio ry:n, Puuenergia ry:n, Suomen Pellettienergiayhdistys ry:n ja Turveteollisuusliitto ry:n henkilöstö ja toiminnot.

Uusi yhdistys edistää toimialan osaamista ja toimintaedellytyksiä sekä kokoaa alan järjestöresursseja yhteen. Bioenergia ry:n tarkoituksena on edistää bioenergian ja turpeen tuotantoa, käyttöä, kilpailukykyä ja taloudellisuutta kestävästi. Yhdistys edistää eri tuotantomuotoja tasapuolisesti ja ottaa huomioon biomassan käytöstä saatavan jalostusarvon.

Perustamiskirjan on allekirjoittanut 46 bioenergia-alan toimijaa. EPV Energia Oy on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä.