EPV Tuulivoima maksaa Tarastin selvityksen mukaisesti maanomistajille takuuvuokraa vaikutusalueesta

 

Työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies kutsui joulukuussa ministeri Lauri Tarastin selvittämään tuulivoimahankkeiden hallinnollisia esteitä. Tänään julkaistu selvitys ottaa EPV Tuulivoima Oy:n pitkään julkisuudessa esittämien toiveiden mukaisesti kantaa myös tuulivoimahankkeiden maanvuokraperiaatteisiin. EPV Tuulivoima on päättänyt lupaustensa mukaisesti päivittää tuulivoimahankkeidensa maanvuokrasopimukset selvitystyön tulosten mukaisiksi.

EPV Tuulivoiman tavoitteena on jatkossa tehdä laajemmin suositeltuja vuokrasopimuksia myös tuulivoimaloiden vaikutusalueella maata omistavien maanomistajien kanssa. Nykyiset maanvuokrasopimukset pysyvät edelleen voimassa eikä niihin tehdä muutoksia.

”Jatkossa EPV Tuulivoima maksaa takuuvuokraa myös laajemmalle vaikutusalueelle (niin sanottu tuulenottoalue). Olemme keskustelleet asiasta useaan otteeseen paikallisten maanomistajajärjestöjen kanssa sekä kuunnelleet hankepaikkakuntien maan- ja metsänomistajien esittämiä toiveita. Yhtiömme on pitkään toivonut yhdenmukaista ja kaikkia toimijoita koskevaa linjausta maanvuokraperiaatteisiin. Olen erittäin tyytyväinen Tarastin tekemään esitykseen, joka selkiyttää valtakunnallisesti tuulivoimarakentamisen pelisääntöjä”, toteaa EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Frans Liski.

EPV Tuulivoima on päättänyt myös, että vuokrasopimusten kiinteän takuuhintatason kehittyminen on sidottu elinkustannusindeksiin, toisin kuin uusiutuvan energian syöttötariffi. Nykyinen syöttötariffitaso ei myöskään sisällä vuokraa maanomistajille. Lisäksi rakennettavista teistä ja sähkön siirtojohdoista maksetaan korvaus erikseen. EPV Tuulivoima tulee myös esittämään mallia, jossa kaikilla tuulipuistoalueen kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen investoimalla siihen.

Maanvuokrasopimusten korvaustasot ja maksuperiaatteet täsmentyvät kevään aikana.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Frans Liski, EPV Tuulivoima Oy, 050 410 3797