EPV Alueverkko kehottaa varovaisuuteen sähköpylväiden läheisyydessä työskenneltäessä

 

EPV Alueverkko muistuttaa jälleen kevättöiden alkaessa maanviljelijöitä varovaisuudesta sähköpylväiden läheisyydessä työskenneltäessä. Koneilla on varottava menemästä liian lähelle pylväsrakenteita ja jännitteisiä virtajohtimia.

Voimajohtoaukeaa saa viljellä ja johdon alla voi liikkua tavanomaisilla maatalouskoneilla. Pylväsrakenteiden läheisyydessä on kuitenkin maatalouskoneilla työskenneltäessä noudatettava varovaisuutta. Etäisyyttä maanpäällisiin verkkorakenteisiin pitäisi olla jopa kolmisen metriä. Jos pylväsrakenteita kuitenkin vaurioituu, on siitä ilmoitettava välittömästi EPV Alueverkon käyttökeskukseen.

Myös kevätkylvöjen peiteharsojen kanssa on oltava huolellinen ja varottava, etteivät ne lennä voimakkaalla tuulella voimajohtoihin ja aiheuta käyttöhäiriöitä. Johtoihin takertuneet harsot on aina turvallisuussyistä jätettävä ammattilaisten irrotettaviksi, sillä irrottamisen ajaksi voimajohdolta on katkaistava jännite. Vähänkin kostunut tai likaantunut harso johtaa sähköä, joten siihen koskemisessa on sähköiskun vaara. Jotta vaaratilanteilta voidaan välttyä, on jokaisesta johtoihin lennähtäneestä harsosta ilmoitettava välittömästi EPV Alueverkon käyttökeskukseen tai paikalliselle sähkönjakeluyhtiölle.

 

Lisätietoja:
Kunnossapitopäällikkö Mika Winter, 050 386 2509
EPV Alueverkko Oy, käyttökeskus, 02 9020 2500