Vaskiluodon Voiman biomassan kaasutuslaitos valmistuu vuoden 2012 aikana

 

Vaskiluotoon rakennetaan vuoden 2012 aikana polttoaineteholtaan 140 MW:n biomassan kaasutuslaitos, jolla mahdollistetaan puu- ja peltoenergian sekä energiaturpeen käyttö olemassa olevan kivihiilivoimalaitoksen polttoaineena.

Vaskiluodon Voiman hanke on monella tapaa edistyksellinen, koska kaasutustekniikkaa ei ole missään päin maailmaa ennen käytetty tässä mittakaavassa tähän tarkoitukseen. Uuden kaasutuslaitoksen ansiosta 25–40 prosenttia kivihiilestä voidaan korvata kotimaisilla biopolttoaineilla. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 230 000 tonnilla vuodessa, mikä vastaa 70 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä.

Kaasutuslaitoksen käyttöönotolla on positiivisia vaikutuksia myös aluetalouteen, sillä laskelmien mukaan alueelle siirtyy vuosittain noin 15 miljoonaa euroa biopolttoaineiden hankinnan kautta. Tällä rahalla on ennen ostettu ulkomaista kivihiiltä ja hiilidioksidin päästöoikeuksia.

Myös kaasutuslaitoksen vaikutus työllisyyteen on merkittävä. Laitos käyttää kotimaisia biopolttoaineita kuten metsähaketta ja sahateollisuuden sivutuotteita. Nämä polttoaineet on tuotettu lähialueilla noin sadan kilometrin säteellä Vaskiluodon voimalaitoksesta. On laskettu, että välillisesti jopa 400 uutta työpaikkaa syntyy kaasutuslaitoksen ansiosta.

Voit tutustua kaasutuslaitosta käsittelevään Kivihiilestä biopolttoaineisiin -esitteeseen täällä.