Suomen Merituuli Oy: Vaarantaako maakuntakaavoituksen ennakoimattomuus tuulivoimatavoitteiden toteutuksen?

Jo vuosien ajan huolellisesti suunniteltu ja maakuntakaavan mukainen Suomen Merituuli Oy:n Inkoon-Raaseporin merituulipuistohanke voi vaarantua tempoilevassa päätöksenteossa. Kunnat ovat kieltäytyneet käynnistämästä kaavoitusta maakuntakaavaan tuulivoimalle merkityllä alueella. Nyt myös ympäristöministeriö ohjaa hanketta omia aiempia päätöksiään vastaan.

Suomen Merituuli Oy teki syyskuussa 2012 ympäristöministeriölle aloitteen siitä, että maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnittelumääräys annettaisiin kaavoituksen edistämiseksi. Ympäristöministeriö teki 3.12.2013 asiassa kielteisen päätöksen eli päätti olla edistämättä aiemmin tekemäänsä tuulivoima-alueen vahvistamispäätöstä. ”Ympäristöministeriö on ensin edistänyt tuulivoiman kuntakaavoitusta mahdollistamalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen tuulivoimayleiskaavan, mutta hanketasolla ei oteta puoltavasti kantaa.”, Suomen Merituuli Oy:n toimitusjohtaja Sami Kuitunen ihmettelee. ”Jos kunnat eivät kaavoita vahvistetuille maakuntakaavan tuulivoima-alueille tuulivoimaa eikä niiden ulkopuolellekaan voi merkittävää tuulivoimaa kaavoittaa, niin mikä on maakuntakaavoituksen merkitys?”, Kuitunen kysyy.

Suomi on sitoutunut EU:n ilmasto- ja energiapoliittisiin tavoitteisiin. Vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energiantuotantomuotojen osuutta on nostettava 38 %:iin. Tuulivoiman osalta tämä merkitsee noin 2500 MW:n kapasiteetin rakentamista. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan mittavia merelle sijoitettuja tuulipuistoja. Suomen Merituuli Oy:n Inkoon-Raaseporin merialueella avomerelle suunnitteleman tuulipuiston toteutuksen vaarantuminen tekee ison loven suomalaisen merituulivoiman kehittämiseen.

Suuruusluokaltaan noin 300 MW:n merituulivoimahanke olisi osaltaan vastaus Suomen energia- ja ilmastostrategian vuoden 2030 yhdeksän terawattitunnin tavoitteeseen.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sami Kuitunen, Suomen Merituuli Oy, 040 519 5008

Lue ympäristöministeriön päätös Inkoo-Raaseporista