EPV Energia ja Rautaruukki energiayhteistyöhön Raahessa

Rautaruukki Oyj ja EPV Energia Oy ovat perustaneet Raahen Voima Oy -nimisen yhteisyrityksen, joka ostaa Ruukin Raahen terästehtaan nykyisen voimalaitosliiketoiminnan ja tekee noin 121 miljoonaan euron investoinnin voimalaitoksen uusimiseen. Ruukki omistaa uudesta yhtiöstä 75 prosenttia ja EPV Energia 25 prosenttia.

Uudistetun voimalaitoksen käyttöönotolla korvataan vanhan voimalaitoksen teknisen käyttöikänsä päähän tulevat laitteet ja samalla parannetaan laitoksen hyötysuhdetta ja ympäristöystävällisyyttä. Uudistetun voimalaitoksen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2016. Yhteensä 34 työntekijää siirtyy uuden yrityksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Raahen tehtaan oma voimalaitos tuottaa tällä hetkellä noin puolet tehtaan käyttämästä sähköstä. Suurin osa sähköstä tuotetaan tehtaan omista prosessikaasuista. Raahen tehtaan prosesseissa syntyvää lämpöä ja höyryä hyödynnetään sähköntuotannon lisäksi lämmitykseen tehdasalueella sekä kaukolämpönä Raahen Energialle. Raahen Voima Oy jatkaa kaukolämmön myyntiä Raahen Energialle.

 

Lisätietoja:
Rautaruukki Oyj, strategiajohtaja Toni Hemminki, 020 59 29217
EPV Energia Oy, toimitusjohtaja Rami Vuola, 040 509 0044