Metsähakkeen tuen tarpeeton rajaus vahingoittaisi metsäenergian kasvua ja paikallista työllisyyttä

Hallitus ilmoitti tänään antavansa eduskunnalle hallituksen esityksen metsähakkeesta tuotetun sähkön tuotantotuen puolittamiseksi paperiteollisuuden raaka-aineeksi soveltuvan puuaineksen osalta. Tukirajaus sotii hallituksen lokakuussa antamaa linjausta vastaan parantaa kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä erityisesti suhteessa ulkomaiseen kivihiileen.

– Olemme metsähaketta käyttävien energiayhtiöiden keskuudessa äärimmäisen huolissamme hallituksen esityksen vaikutuksista. Tukirajaus tulee johtamaan metsähakkeen käytön romahtamiseen, työpaikkojen tuhoamiseen ja fossiilisten polttoaineiden käytön ja tuonnin lisääntymiseen, toteaa EPV Energian toimitusjohtaja Rami Vuola.

Hallituksen aiemmin syksyllä lupaama päätös palauttaa metsähakkeen tuki vuoden 2012 tasolle toisi työllisyyteen useita satoja henkilötyövuosia lisää. Jo nyt ympäri maata toimivat pienyritykset ovat investoineet satoja miljoonia euroja metsäkoneisiin, hakkureihin ja kuljetuskalustoon. Tukirajaus johtaa näiden yritysten ja metsähakkeen hankintaketjujen alasajoon, konkursseihin ja työpaikkojen menettämiseen.

– Suuressa osassa Suomea metsien hakkuupotentiaali ylittää jatkossakin merkittävissä määrin yhteen lasketun puuaineksen kysynnän, jolloin perusta järeän hakkuukohteen rajaukselle on hutera. Myöskään esityksen vaikutuksia ei ole selvitetty riittävästi, toteaa Rovaniemen Energia Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

– Hallituksen nyt antama esitys on käytännössä sama kuin lausuntokierroksella ollut luonnos, vaikka jo luonnos sai täystyrmäyksen niin energiayhtiöiltä, metsänomistajilta, koneyrittäjiltä kuin maa- ja metsätalousministeriöltäkin. Miksi lausuntoja pyydetään, jos niille ei anneta yhtään mitään painoarvoa?, kysyy Keravan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jussi Lehto.

Myös vuonna 2015 energia-ala tulee olemaan 1,7 miljardin euron investoinneillaan suomalaisista teollisuustoimialoista selkeästi suurin investoija. Yhteensä teollisuus aikoo investoida noin 5,5 miljardilla euroa. Hallituksen ajama metsähakkeen tukirajaus on kuitenkin johtamassa energiayhtiöt kestämättömään tilanteeseen, sillä metsähakkeen käytön lisäämiseksi tehdyt voimalaitosinvestoinnit jäävät hyödyttömiksi eikä uusiin uusiutuvan metsäenergian investointiin kannata panostaa.

– Eduskunnassa asiaa käsittelevillä kansanedustajilla on mahdollisuus muuttaa tätä lakiesitystä. Uusiutuvan metsäenergian käyttö ja sen luomat työpaikat voidaan vielä pelastaa, vetoaa EPV Energian Rami Vuola.

 

EPV Energia
Etelä-Savon Energia
Jyväskylän Energia
Kanteleen Voima
Keravan Energia
Kokkolan Energia
Kuopion Energia
Kymppivoima
Oulun Energia
Paikallisvoima ry
Porin Energia
Rovaniemen Energia
Suur-Savon Sähkö
Tampereen Sähkölaitos
Turku Energia

 

Lisätietoja:

Rami Vuola, EPV Energia Oy:n toimitusjohtaja
Gsm 040 509 0044

Markus Tykkyläinen, Rovaniemen Energia Oy:n toimitusjohtaja
Gsm 050 596 5482

Jussi Lehto, Keravan Energia Oy:n toimitusjohtaja
Gsm 050 559 1815