Raahen Voima Oy on käynnistänyt uuden voimalaitoksen

SSAB:n ja EPV Energia Oy:n yhteisyritys Raahen Voima Oy on käynnistänyt uuden voimalaitoksensa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 121 miljoonaa euroa. Uusi voimalaitos on sekä ympäristöystävällisempi että hyötysuhteeltaan aikaisempaa laitosta tehokkaampi.

Uudistetun voimalaitoksen käyttöönotolla korvataan vanhan voimalaitoksen teknisen käyttöikänsä päähän tulleet laitteet. Projektissa rakennettiin uusi turbogeneraattori ja uusi kattilalaitos. Voimalaitoksen sähköteho on 125 MW, ja se tuottaa noin puolet SSAB Raahen terästehtaan käyttämästä sähköstä.

Suurin osa sähköstä tuotetaan tehtaan omista prosessikaasuista. Raahen tehtaan prosesseissa syntyvää lämpöä ja höyryä hyödynnetään sähköntuotannon lisäksi lämmitykseen tehdasalueella ja kaukolämpönä Raahen Energialle.

Uuden voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin kesällä 2014. Hanke eteni suunnitelmien mukaan, vaikka haasteena oli vanhan käyvän laitoksen rinnalla toimiminen. Hankkeessa saavutettiin hyvä, lähes 70 prosentin, kotimaisuusaste. Voimalaitoksen rakentaminen oli noin 280 henkilötyövuoden ponnistus.