Suomen Sokerin kellotapuli.

Vaasan kaupunki ja EPV Energia Oy ovat sopineet kiinteistöjärjestelyistä Vaskiluodossa

Vaasan kaupunki ja EPV Energia Oy ovat sopineet 31.10.2018 allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisista kiinteistöjärjestelyistä ja infrastruktuurikorvauksista, joiden tarkoituksena on mahdollistaa Wärtsilä Finland Oy:n Smart Technology Hub – tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen toteutus Vaskiluotoon.

Wärtsilä julkisti 21.8.2018 tavoitteensa rakentaa Vaskiluotoon uusi Smart Technology Hub -tutkimus-, tuotekehitys ja tuotantokeskus. Teknologiakeskittymän paikka sijaitsee sataman läheisyydessä sijaitsevan Wärtsilän moottorilaboratorion viereistä aluetta. Rakentamisen on suunniteltu alkavan ensi kesänä ja toiminnan on tavoitteena käynnistyä vuonna 2020. Jotta rakentamishanke voi edetä sopivat Vaasan kaupunki ja EPV Energia Oy (EPV) kiinteistöjärjestelyistä.

Vaasan kaupunki ostaa EPV:ltä keskeisen alueen Vaskiluodosta, jonka asemakaavaa parhaillaan muutetaan. EPV:n luovuttamalla alueella on runsaasti erilaista infrastruktuuria, kuten esimerkiksi putkia, johtoja, kaapeleita, rakennuksia ja rakennelmia sekä muita toimintoja, joiden siirtäminen on välttämätöntä EPV:n voimalaitostoiminnan jatkuvuuden ja Wärtsilän uuden keskuksen toteutuksen mahdollistamiseksi. Lisäksi alueen halki kulkeva 110 kV voimajohto muutetaan maakaapeliksi ja sille rakennetaan uusi sähköasema.

Vaskiluodon voimalaitos on Vaasan lämmönsaannin kannalta keskeisessä roolissa. Tämän vuoksi energiatuotannon toimintaedellytykset Vaskiluodossa tulee turvata. Myös alueella oleva voimajohto on avainasemassa Vaasan kaupungin sähkönsaannin ja sähkönjakelun kannalta. Kyseisen voimajohdon kautta siirretään merkittävä osa vaasalaisten asukkaiden ja teollisuusyritysten sähköistä sekä myös merkittävin osin tuulivoimapuistojen sähköistä Pohjanmaalla.

EPV on aloittanut toimenpiteet omalta osaltaan hankkeen eteenpäin viemiseksi vastuullisesti ja niin, että se tukee alueen asumisen ja teollisen toiminnan kehitystä.

Lisätietoja:

EPV Energia Oy, toimitusjohtaja Rami Vuola, 040 509 0044