Nainen käyttää käsidesiautomaattia.

EPV Energia on tehnyt varotoimenpiteitä koronavirustartuntojen välttämiseksi ja energiantoimitusten turvaamiseksi

Erilaisiin poikkeustilanteisiin varautuminen on EPV Energiassa normaali toimintatapa. Yhtiössä on nostettu valmiutta koronaviruksen (Covid-19) osalta. Yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittinen sähkön- ja lämmöntoimitus on tärkeä osa kotitalouksien ja yritysten arkea, sen toimivuus tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa.

EPV Energian konserniyhtiöissä on varauduttu mahdollisiin koronavirustartuntoihin ja sitä ennaltaehkäistään monin toimenpitein.

Yhtiössä on sisäinen ohjeistus aloitettu helmikuun lopussa ja maaliskuun puolesta välistä lähtien mm. pitäydytty matkustamisesta, siirrytty mahdollisuuksien mukaan etätyöhön, rajoitettu vieraiden pääsyä konsernin tiloihin, karsittu erilaisia tilaisuuksia sekä siirretty sähköiseen toimintaympäristöön. Voimalaitoksissa ja tuulivoimapuistoissa on myös toteutettu kulkurajauksia kohtaamisten jakamiseksi eri alueille sekä kontaktien vähentämiseksi. Lisäksi on esimerkiksi otettu käyttöön varavalvomotiloja.

EPV Energialla on kriisi- ja valmiustilanteita varten varautumissuunnitelmat. EPV Energia -konserni toimii vastuullisesti ja ennakoiden kaikissa tilanteissa. Näin ollen myös mahdollisten koronavirustartuntojen leviämisen hillitsemiseksi tehdään varsin mittavia varotoimenpiteitä. Sähkön- ja lämmöntuotanto sekä sähkönsiirto jatkuu EPV Energia -konsernissa normaalisti.