Merimaisema, jonka edustalle on kuvitettu kerrostaloja ja kauempana oleville saarille tuulivoimaloita sekä voimajohtopylväitä. Kuvan yläosassa lukee “vuosikertomus 2020”.

EPV Energian vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2020 on julkaistu

EPV Energian vuoden 2020 vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön nettisivuilla. Vuosikertomus koostuu kertomusosasta, vastuullisuusraportista ja tilinpäätösosuudesta, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Linkki EPV Energian suomenkieliseen vuoden 2020 vuosikertomukseen: https://ar2020.epv.fi/

Linkki EPV Energian vastuullisuusraporttiin 2020: https://ar2020.epv.fi/yritysvastuuraportti/

Linkki englanninkieliseen vuosikertomukseen ja vastuullisuusraporttiin: https://ar2020.epv.fi/en/annual-report-2020/