EPV Energian uusi hallitus

EPV Energia Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi on valittu 1.4.2022 osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä seuraavat henkilöt:

johtaja Olli Arola
toimitusjohtaja Stefan Damlin
toimitusjohtaja Jouni Haikarainen
toimitusjohtaja Roger Holm
toimitusjohtaja Vesa Hätilä
toimitusjohtaja Anders Renvall
kansanedustaja Joakim Strand
johtaja Markku Vartia
toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström
johtaja Hans-Alexander Öst

ja varajäseniksi

toimitusjohtaja Maarit Herranen
toimitusjohtaja Ahti Källi
johtaja Kari Roos
johtaja Markus Tuomala
toimitusjohtaja Jukka Ylitalo

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi kansanedustaja Joakim Strandin ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Anders Renvallin.

EPV Energian vuoden 2021 vuosikertomus on julkaistu suomeksi osoitteessa https://ar2021.epv.fi/ ja englanniksi https://ar2021.epv.fi/en/. Vuosikertomus koostuu kertomusosasta, vastuullisuusraportista ja tilinpäätösosuudesta, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.