EPV Energis nya styrelse

Till ordinarie medlemmar i EPV Energi Ab:s styrelse valdes 1.4.2022 genom enhälligt beslut av aktieägarna följande personer:

direktör Olli Arola
verkställande direktör Stefan Damlin
verkställande direktör Jouni Haikarainen
verkställande direktör Roger Holm
verkställande direktör Vesa Hätilä
verkställande direktör Anders Renvall
riksdagsman Joakim Strand
direktör Markku Vartia
verkställande direktör Juha-Pekka Weckström
direktör Hans-Alexander Öst

och till suppleanter

verkställande direktör Maarit Herranen
verkställande direktör Ahti Källi
direktör Kari Roos
direktör Markus Tuomala
verkställande direktör Jukka Ylitalo

Vid det konstituerande mötet utsåg styrelsen inom sig riksdagsman Joakim Strand till ordförande och verkställande direktör Anders Renvall till vice ordförande.

EPV Energis årsberättelse för 2021 har publicerats på finska på adressen https://ar2021.epv.fi/ och på engelska https://ar2021.epv.fi/en/. Årsberättelsen består av en berättelsedel, en hållbarhetsrapport och en bokslutsdel som innehåller det reviderade bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.