EPV Energian vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu

EPV Energian vuoden 2021 vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön nettisivuilla. Vuosikertomus koostuu kertomusosasta, vastuullisuusraportista ja tilinpäätösosuudesta, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.