EPV Energis årsberättelse och hållbarhetsrapport för 2021 har publicerats

EPV Energis årsberättelse för 2021 har lagts ut på bolagets webbplats på finska och engelska. Årsberättelsen består av en berättelsedel, en hållbarhetsrapport och en bokslutsdel som innehåller det reviderade bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.

Arkiv