Torkkolan tuulivoimapuisto

EPV Energia rakentaa 12 MW:n sähköakun Teuvan tuulivoimapuiston yhteyteen

Valmistuessaan Suomen kolmanneksi suurin sähköenergiavarasto nousee vuoden 2023 keväällä EPV Energian Teuvan tuulivoimapuiston yhteyteen. Alueelle rakennettavan sähköenergiavaraston tehokapasiteetti on 12 megawattia ja energiakapasiteetti 12 megawattituntia. Uusi sähköenergiavarasto tukee erinomaisesti EPV Energian Uuden sähkön vallankumous® -strategiaa, jonka keskiössä on uusiutuva sähkö.  Kun yhä suurempi määrä sähköä tuotetaan uusiutuvalla energialla, sille tarvitaan varastoja. Erilaisilla energian varastointiratkaisuilla tuetaan ja tuodaan joustoa sähköjärjestelmään.

EPV Energia on 21.4.2022 allekirjoittanut sopimuksen sähköenergiavaraston toimituksesta hollantilaisen akkutoimittajan kanssa.  Komponentit saapuvat asennuspaikalle loppusyksystä 2022 ja käyttöönotto tapahtuu kevään 2023 aikana.

Uuden sähköenergiavaraston hyödyt ovat sähköjärjestelmässä moninaiset. Akun nopean reagointikyvyn ansiosta se soveltuu moneen käyttötarkoitukseen. Ensisijaisesti uusi akkujärjestelmä toimii mitä vahvimmissa määrin tuotantoportfolion riskienhallinnan työkaluna. Samalla se osaltaan tukee uusiutuvan energian lisäkapasiteetin rakentamista.

– Akkuenergiavarasto lisää joustoja sekä tuo paljon kaivattua nopeaa säätövoimaa sähköjärjestelmään. Jos meillä esimerkiksi verkossa tapahtuisi jokin suuri häiriö tai joku energiantuotantoresurssi tippuisi yllättäen verkosta, akkuenergiavarasto turvaisi sähköjärjestelmän tasapainoa, tarkentaa EPV Akkuhybridi Oy:n toimitusjohtaja Niko Toppari.

Vihreän siirtymän myötä uusiutuvan energian osuus sähköverkossa lisääntyy voimakkaasti. Ohjaamattomana tuotantomuotona uusiutuva energia tarvitsee tuekseen kuitenkin säädettävää sähköntuotantoa ja -kulutusta. Myös energian varastointi lisää järjestelmän tarvitsemaa joustoa.

– Kuluneen talven aikana fossiilisen energian hintataso on noussut huomattavasti ja vihreän siirtymän kiihtyessä voimakkaat hintavaihtelut sähkömarkkinoilla lisääntyvät. Tasehallinnan työkalupakissa on oltava siten ratkaisuja, joilla mahdollistetaan tuotantoportfolion joustavuus sääriippuvaisen energiatuotannon rinnalla myös tulevaisuudessa, kertoo Toppari.

Sähköenergiavaraston rakennusprojekti on jo alkanut tuulivoimapuistossa perustustöillä. Työt lähtevät nyt kevään aikana nopeasti liikkeelle. Sähköakun pääkomponentit tuodaan asennuspaikalle valmiina yksikköinä, jossa ne asennuksen jälkeen kytketään olemassa olevaan sähköasemaan. Akuston on tarkoitus olla kaupallisessa käytössä ensi vuoden keväänä. Sähköenergiavaraston ohjaaminen tulee tapahtumaan EPV Energian operointikeskuksesta.

Teuvalle nousevassa sähkövarastossa hyödynnetään uusinta akkuteknologiaa.

– Tämä on uusi modulaarisempi ratkaisu, jossa akut eivät enää tule perinteisissä suurissa merikonttiratkaisuissa vaan pienemmissä modulaarisemmissa yksiköissä. Modulaarisuudella saadaan tehokkaammin räätälöityä kapasiteetit asiakkaan tarpeiden mukaisiksi, kertoo Toppari.

EPV Akkuhybridi Oy on EPV Energian sataprosenttisesti omistama yhtiö. EPV Energia Oy on kotimainen energiayhtiö, joka tuottaa ja hankkii noin 5 % kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Yhtiö tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen, kotimaisille energiayhtiöille. EPV on myös yksi merkittävimmistä sähkönsiirtäjistä Suomessa. EPV Energialla on jo 70 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta. Panostamme määrätietoisesti päästöttömään, toimintavarmaan energiantuotantoon. Tavoitteenamme on hiilineutraali sähköntuotanto vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2021 päästöttömien osuus EPV Energian sähköntuotannosta oli jo 84,2 prosenttia. Vuonna 2021 EPV Energian liikevaihto oli 440 miljoonaa euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli 118. www.epv.fi

Lisätietoja: Niko Toppari, EPV Akkuhybridi Oy:n toimitusjohtaja, p. 010 5055 069

Kuva: Christoffer Björklund, EPV:n Torkkolan tuulivoimapuisto