Torkkolan tuulivoimapuisto

EPV Energi bygger 12 MW ellager i anslutning till vindparken i Östermark

Ett elenergilager som kommer att vara Finlands tredje största när det står färdigt byggs våren 2023 i anslutning till EPV Energis vindpark i Östermark. Det nya elenergilagret har en effektkapacitet på 12 megawatt och en energikapacitet på 12 megawattimmar. Det nya elenergilagret stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis strategi Den nya elens revolution®, där förnybar el står i fokus. När allt mer el produceras med förnybar energi behöver man kunna lagra elen. Genom olika energilagringslösningar stöder man elsystemet och skapar flexibilitet.

EPV Energi undertecknade 21.4.2022 ett avtal med en holländsk batterileverantör om leverans av ett elenergilager. Komponenterna anländer till installationsplatsen på senhösten 2022 och lagret tas i drift våren 2023.

Det nya elenergilagret har många fördelar i elsystemet. Tack vare sin snabba reaktionsförmåga lämpar sig lagret för många ändamål. I första hand fungerar det nya ellagersystemet i allra högsta grad som riskhanteringsverktyg för produktionsportföljen. Samtidigt stöder det också byggandet av tilläggskapacitet för förnybar energi.

– Elenergilagret ger flexibilitet och efterlängtad snabb reglerkraft i elsystemet. Om det till exempel inträffade en mer omfattande störning i nätet eller ett överraskande bortfall av någon energiproduktionsresurs, skulle elenergilagret trygga balansen i elsystemet, förtydligar Niko Toppari, som är VD för EPV Akkuhybridi Oy.

I och med den gröna omställningen kommer andelen förnybar energi att öka kraftigt i elnätet. Eftersom förnybar energi är en ostyrd produktionsform, behöver den stöd av reglerbar elproduktion och elförbrukning. Också energilagring ökar den flexibilitet som behövs i systemet.

– Under den gångna vintern har prisnivån på fossil energi gått upp kraftigt och när den gröna omställningen tagit fart har också de kraftiga prisväxlingarna på elmarknaden ökat. Verktygslådan för balanshantering måste därför innehålla lösningar som ger möjlighet till en flexibel produktionsportfölj parallellt med den väderberoende energiproduktionen även i framtiden, säger Toppar.

Bygget av elenergilagret i vindparken har redan inletts med grundläggningsarbeten. Nu under våren kommer arbetena snabbt i gång. Ellagrets huvudkomponenter levereras till installationsplatsen som färdiga enheter och efter installationen kopplas de till den befintliga elstationen. Tanken är att ellagret ska vara i kommersiell drift våren 2023. Elenergilagret kommer att styras från EPV Energis kontrollcentral.

I det nya ellagret i Östermark utnyttjas den senaste batteritekniken.

– Det här är en mer modulär lösning, där batterierna inte längre kommer i form av traditionella stora sjöcontainerlösningar utan i mindre modulära enheter. Modulariteten gör att kapaciteterna effektivare kan anpassas till kundernas behov, säger Toppari.

EPV Akkuhybridi Oy är ett bolag som är helägt av EPV Energi. EPV Energi är ett inhemskt energibolag som producerar och anskaffar cirka 5 % av all el som används i Finland. Bolaget producerar och anskaffar el och värme till sina delägare, som är inhemska energibolag. EPV är också ett av de största elöverföringsbolagen i Finland. EPV Energi har redan 70 års erfarenhet av hållbar energiproduktion. Vi satsar målmedvetet på utsläppsfri och driftsäker energiproduktion. Vårt mål är en klimatneutral elproduktion fram till 2030. År 2021 kom redan 84,2 procent av EPV Energis elproduktion från utsläppsfria energikällor. År 2021 omsatte EPV Energi 440 miljoner euro, och vid årets slut var antalet anställda 118. www.epv.fi

Mer information: Niko Toppari, VD för EPV Akkuhybridi Oy, tfn 010 5055 069

Foto: Christoffer Björklund, EPVs vindparken i Torkkola, Vasa