EPV Energian Lapualle suunnitteilla olevalle aurinkovoiman jättihankkeelle 12 miljoonan euron tuki

EPV Energian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö EPV Aurinkovoima Oy suunnittelee investointia teollisen mittakaavan aurinkosähköpuiston rakentamiseksi. Uusi aurinkovoimapuisto tuottaisi noin 90 GWh sähköä vuodessa.  Lapualle suunnitteilla oleva aurinkovoimapuistohanke sai sysäyksen eteenpäin, kun työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle joulukuussa 12 miljoonan euron investointituen.

Heininevan aurinkovoimapuisto olisi valmistuessaan EPV konsernin ensimmäinen teollisen mittakaavan aurinkovoimapuisto ja samalla myös yksi Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista. Uusi aurinkovoimapuistoinvestointi toteutuessaan lisää EPV:n uusiutuvaa sähköntuotantoa noin 6 prosenttia. Samalla vähenevät myös hiilidioksidipäästöt.

Uusi aurinkovoimapuisto tukee erinomaisesti EPV Energian Uuden sähkön vallankumous® -strategiaa, jonka keskiössä on uusiutuva sähkö. Uusi sähkö on tärkein mahdollistaja matkalla kohti uutta päästötöntä maailmaa.

Hanketta on edeltänyt pitkä testaus- ja kehityshanke. Koska hanke rakennetaan käytöstä poistetulle turvesuolle, myös erilaisia perustustapoja on tutkittu laajalti.

– Hankkeen uutuusarvo liittyy aurinkopuiston kokoluokkaan. Hankkeessa myös demonstroidaan uudenlaista Suomessa kehitettyjä teknologioita. Tavoitteena on kehittää myös aurinkovoiman tuotannon ennustemalli, tarkentaa EPV Aurinkovoiman toimitusjohtaja Sami Kuitunen.

Investointihankkeen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2023 aikana. Koekäyttö ja käyttöönotto ajoittuvat loppuvuoteen 2025. Puiston toteutumiseen vaikuttavat aurinkokennoteknologian kilpailukykyisyys, rakentamisen kustannustehokkuus ja osakkaiden investointitarpeet.

EPV Energia on tutkinut aurinkoenergian tuottoa omalla aurinkovoiman mittauslaitoksella vuodesta 2018

Päästöttömän energiantuotannon edelläkävijänä EPV tutkii jatkuvasti markkinoilla olevaa uusiutuvan energian teknologioita ja energiantuotantoa. Esimerkkinä tästä on syyskuussa 2018 käyttöönotettu aurinkoenergian mittausasema Alavuden Vuorennevalla. Mittausaseman avulla selvitämme ja parannamme aurinkovoiman ennustettavuutta.

EPV Energialla on tähtäimessä rakentaa aurinkovoimapuistoja enemmänkin

EPV:n suunnitelmat eivät ole jäämässä vain tähän yhteen puistoon.

– EPV omistaa paljon maa-alueita, jotka ovat tähän aurinkovoimatuotantoon soveltuvia.  Tarkoituksena meillä on hyödyntää soveltuvat alueet aurinkovoimapuistoina. EPV:n lähtökohtana on valita maa-alueet siten, maata ei tarvitse muokata tai puita kaataa uuden aurinkovoimapuiston tieltä, painottaa Kuitunen.

EPV Energialla on hyvät lähtökohdat teollisen aurinkovoimatuotannon aloitukseen, sillä yhtiöllä on jo vankka kokemus tuulivoimapuistojen rakentamisesta. EPV Energia on yksi Suomen suurimmista tuulivoiman tuottajista, jonka tuulivoimaohjelma käynnistyi jo vuonna 2006. Tällä hetkellä EPV Energian kuudes tuulivoimapuisto valmistuu hyvää vauhtia Närpiössä. Tuulivoima on yhtiölle tärkeä energiantuotantomuoto. Vuonna 2021 jo noin 23 % EPV:n sähköntuotannosta tuli tuulivoimasta.

Suunnitellun Lapuan Heininevan puiston avainluvut:

  • Alueen koko 170 ha
  • Puiston kokonaisteho 100 MWp
  • Noin 200 000 paneelia
  • Yhden paneelin teho 400 Wp
  • Puiston elinkaaren keskituotto noin 90–95 GWh
  • Paneelitelineiden pituus 100-150 km

EPV:n Lapuan Heininevan aurinkovoimahankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta 15.12.2022 EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmasta (RRF) 12 miljoonaa euroa. Hankekokonaisuuden suuruus hakemuksessa oli 64,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Sami Kuitunen, johtaja, kehitys ja yhteiskuntasuhteet, p.  010 5055 025

Kuva: Christoffer Björklund