EPV investoi sähkökattiloihin — Mats Söderlund kertoo miksi

EPV Energian kokonaiskapasiteetti sähkökattiloissa on yksi suurimmista koko Suomen mittakaavassa. Tätä nykyä sähkökattilat kuuluvatkin EPV:n tärkeimpiin lämmöntuotannon muotoihin. Mats Söderlund avaa syitä, joiden myötä EPV jatkaa investointeja sähkökattilateknologiaan myös tulevaisuudessa.

EPV Energian sähkökattiloiden kokonaismäärä nousi viime keväänä viiteen, kun Tornion Voima otti uuden sähkökattilansa käyttöön. Näin ollen sähkökattiloiden yhteenlaskettu kokonaisteho kasvoi 240 megawattiin. Sähkökattiloita on entuudestaan Vaasassa kolme ja Seinäjoella yksi. Jo merkittävä osa EPV:n päästöttömästä lämmöstä tuotetaankin sähkökattiloiden avulla. EPV:n lämpövoima- ja energiavarastojen johtaja Mats Söderlund kertoo, miksi EPV on investoinut voimakkaasti sähkökattilakapasiteettinsa kasvattamiseen viime vuosina.

Mats Söderlund, miksi EPV Energia on päättänyt investoida sähkökattiloihin?

Olemme jo pitkään nähneet kehityksen, jossa matalat sähkönhinnat vallitsevat silloin, kun olosuhteet sääriippuvaiselle sähköntuotannolle ovat suotuisat. Meidän on löydettävä keinoja, joilla voimme hyödyntää joustavasti sähköä tällaisissa tilanteissa. Sähkökattilat ovatkin tähän tehokas ratkaisu.

EPV Energian ensimmäinen sähkökattila valmistui Vaasan Vaskiluotoon vuonna 2021. EPV on kasvattanut sähkökattilakapasiteettiaan nopealla tahdilla viime vuosina.

Mitkä ovat sähkökattilateknologian vahvuudet energiantuotannossa?

Sähkökattiloiden vahvuudet ovat matala investointikustannus, helppokäyttöisyys ja erittäin nopea säätökyky. Mutta vielä tärkeämpää on luoda näiden tuottamalle lämmölle varastointikapasiteettia.

Millainen osuus sähkökattiloihin investoinneissa on olemassa olevilla varastointimahdollisuuksilla, esimerkiksi Vaskiluodossa sijaitsevalla lämpöenergiavarastolla?

Varastointi on kaiken a ja o, jotta kykenemme hyödyntämään ja varastoimaan tuottamamme sähkön. Sähkökattilat ovat kustannustehokkaita ja joustavia ratkaisuja, ja täten ne sopivat hyvin osaksi tuotetun lämmön varastointiprosessia.

Millainen potentiaali sähkökattiloissa piilee lämmön- ja uusiutuvan energian tuotannossa, sekä osana EPV Energian strategiaa kasvattaa päästöttömien energiamuotojen osuutta?

Potentiaali on iso. Meillä on kaukolämpökysyntää, ja kykenemme hyödyntämään sähkökattiloita tyydyttämään tätä kysyntää. On olennaista, että osaamme hyödyntää sähkökattiloita ja varastointimahdollisuuksia silloin, kun sähkömarkkinoilla, sääolosuhteissa ja hinnoissa ilmenee vaihtelevuutta.

Lämmöntuotannon yleinen kehitys on kohti ei-polttavaa teknologiaa, ja sähkökattilat ovat osa tätä ratkaisua. Sähkökattilat toimivat eri markkinatilanteissa ja eri tuotantomuotojen kanssa, ja ne ovatkin olennaisessa osassa EPV:n strategista kokonaisuutta.

Miten sähkökattila vertautuu muihin uusiutuviin energiantuotannon muotoihin, esimerkiksi tuulivoimaan ja aurinkovoimaan?

Mitä enemmän meillä on sääriippuvaista sähköntuotantoa, sitä enemmän tarvitsemme keinoja, joilla voidaan tasata tuotantoa. Sähkökattilat ovat todella hyödyllisiä tässä kokonaisuudessa. Ne istuvat hyvin sääriippuvaisen sähköntuotannon elementiksi silloin, kun sähköä on paljon verkossa, tarjoten sekä säätötehoa että lämmöntuotantoa.

Onko EPV investoimassa uusiin sähkökattiloihin myös tulevaisuudessa?

Investointeja on varmasti tulossa lisää. Sähkökattilat ovat kulutuskohteina sellaisia, jotka tarjoavat joustavan vaihtoehdon halvan sähkön hyödyntämiselle kohtalaisen pienillä investointikustannuksilla.

 

Lisätietoja: Mats Söderlund, johtaja, lämpövoimatuotanto, EPV Energia, puh. 010 505 5059