EPV Energia osallistuu Olkiluoto 4 -hankkeeseen

 

EPV Energia Oy osallistuu täysimääräisesti Olkiluoto 4 -hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen. Myös kaikki yhtiön omistajat ovat sitoutuneet osallistumaan ydinvoimahankkeen seuraavaan vaiheeseen.

”Tämä on merkittävä taloudellinen panostus EPV Energian omistajilta ja samalla iso askel kohti päämääräämme vähäpäästöistä energiantuotantoa. Osallistumme hankkeeseen koko omistusosuudellamme, mikä vastaa vajaan kymmenen prosentin osuutta Olkiluoto 4 -hankkeesta”, toimitusjohtaja Rami Vuola kertoo.

Teollisuuden Voima Oyj on käynnistämässä uuden ydinvoimalaitosyksikön, Olkiluoto 4:n, kilpailu- ja suunnitteluvaiheen, jonka tavoitteena on varmistaa laitosvaihtoehtojen lisensioitavuus ja rakennettavuus Suomeen, toteuttaa tarjouskilpailu sekä valita turvallinen ja kaikki uusimmat vaatimukset täyttävä laitosyksikkö.

Periaatepäätöksen mukaan Olkiluoto 4:n: rakentamislupa tulee jättää viimeistään kesäkuussa vuonna 2015. Kilpailu- ja suunnitteluvaiheen jälkeen TVO:lla on edellytykset hakea valtioneuvostolta rakentamislupaa. Yhtiön neljäs ydinvoimalaitosyksikkö tulee olemaan sähköteholtaan 1450 – 1750 MW ja tuottamaan vuosittain sähköä noin 12 – 14 TWh.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Rami Vuola, EPV Energia Oy, 040 509 0044

 

EPV Energian osakkaita ovat Alajärven Sähkö Oy, Helsingin Energia, Hiirikosken Energia Oy, Imatran Seudun Sähkö Oy, Jylhän Sähköosuuskunta, Järviseudun Sähkövoiman Kuntayhtymä, Kaakon Energia Oy, KSS Energia Oy, Kumera Oy, Kymppivoima Oy, Lahti Energia Oy, Lehtimäen Sähkö Oy, Oulun Energia, Outokumpu Oyj, Oy Perhonjoki Ab, Rauman Energia Oy, Seinäjoen Energia Oy, Vaasan Sähkö Oy, Vantaan Energia Oy, Vimpelin Voima Oy, Vähänkyrön kunta ja Ääneseudun Energia Oy.