EPV Energia julkaisi historiakirjan

EPV Energia on julkaissut yhtiön 60-vuotista taivalta käsittelevän ”Yhteistyöllä voimaa” –historiakirjan.

Kirjassa käsitellään EPV Energian historiaa sekä luodaan läpileikkaus koko energia-alan kehitykseen Suomessa. Kirjan ovat kirjoittajeet FT Petri Juuti ja TkT Riikka Rajala Tampereen yliopistosta.

Lue historiakirjaa