EPV Energia täyttää 70 vuotta

EPV Energia (EPV) juhlii tänä vuonna 70-vuotista taivaltaan. Vuodesta 1952 yhtiö on tuottanut kestävästi energiaa. Yhtiön synnyn taustalla oli maakunnan sähköntarpeen kasvu ja halu täyttää sähkönkysyntä omin voimin yhteistyötä tekemällä. Toiminta-ajatus kilpailukykyisestä sähkön ja lämmön tuotannosta osakkaille on säilynyt muuttumattomana EPV:n koko historian ajan. EPV on tänään voimakas yhtiö ja merkittävä tuotantoyhtiö, jolla on tärkeä tehtävä, tuottaa päästöttömästi sähköä ja auttaa sitä kautta koko yhteiskuntaa päästötavoitteiden saavuttamisessa.

EPV Energian juuret ovat Pohjanmaalla. Yhtiö syntyi, kun sähkön kysyntä alkoi lisääntyä ja heräsi huoli maakunnan tulevaisuudesta. Useat pienet sähkölaitokset halusivat silloin yhdistää voimansa omassa yhteisessä energiayhtiössä.

EPV on alusta alkaen panostanut omaan voimantuotantoon, jota alettiin rakentaa heti yhtiön perustamisen jälkeen. Vuonna 1954 alkoi ensimmäisen oman voimalaitoksen suunnittelu Vaasan Vaskiluotoon. Voimalaitos aloitti toimintansa vuonna 1958. Vuonna 1972 EPV liittyi osakkaaksi Teollisuuden Voimaan ja pääsi näin mukaan ydinvoimalaitoksen rakentamiseen. Vuonna 1981 käynnistyi ydinvoimatuotanto Olkiluoto 1:ssä ja vuonna 1982 Olkiluoto 2:ssa. Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 (OL3) -laitosyksikkö aloitti sähköntuotannon 12.3.2022. OL3:n myötä EPV Energian päästötön sähköntuotanto kasvaa merkittävästi. OL3:n myötä ydinvoiman osuus EPV:n sähkötuotannosta nousee jo yli 40 prosenttiin.

Sittemmin EPV Energian toiminta on laajentunut koko Suomeen. Viime vuosikymmenet konsernissa on määrätietoisesti panostettu päästöttömään energiantuotantoon. Jo 2000-luvun puolivälissä yhtiössä todettiin, että tuulivoima on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää hiilidioksidipäästöjä. Nykyisellään EPV on yksi johtavista toimijoista teollisen mittakaavan tuulivoimatuotannossa Suomessa. Yhtiön kuudes tuulivoimapuisto on valmistumassa parhaillaan Närpiöön ja seuraavat ovat jo suunnitteilla. Vuonna 2021 jo noin 22,8 prosenttia EPV:n sähköntuotannosta tuli tuulivoimasta. Tuulivoiman lisäksi suunnitteilla on jo ensimmäiset teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistot.

Ympäristövastuullisuuden lisäksi EPV Energia tunnetaan innovatiivisuudestaan ja ennakkoluulottomuudestaan. Yhtiö on uudistanut energiantuotantopalettiaan voimakkaasti, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Yhtiö tähtää hiilidioksidineutraaliin sähköntuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2021 EPV Energian sähköntuotannosta oli päästötöntä 84,2 prosenttia.

Uusi sähkö syntyy päästöttömistä lähteistä

Maapallon nykyinen tila vaatii suurta muutosta, ja päästöjen alasajoa on nopeutettava. Yhteiskuntavastuullisena yhtiönä EPV ryhtynyt kiihdyttämään näitä toimenpiteitä.

EPV Energia on määrittänyt liiketoimintansa uuden päästöttömyystavoitteen, ja samalla kehitimme konsernille vuonna 2021 strategian, joka kantaa nimeä Uuden sähkön vallankumous®. Strategian keskiössä on uusiutuva sähkö, jonka tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla.

– Strategia mallintaa koko yhteiskunnan energiantuotantojärjestelmän uudistamisen. Uutta sähköä luovat tulevaisuudessa ainoastaan päästöttömät energialähteet aurinko, tuuli, vesi ja ydinvoima, jotka ovat koko strategiamme keskiössä. Tämän lisäksi hyödynnämme päästöttömiä raaka-ainevirtoja, kuten metsäenergiaa, sekä kiertotalouden tuotteita, kuten teollisuuden tuotekaasuja. Muutos tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kertoo EPV Energian toimitusjohtaja Rami Vuola.

– Näillä toimilla emme pelkästään tee omasta toiminnastamme päästötöntä, vaan autamme myös yhteiskuntaa päästötavoitteiden saavuttamisessa, Vuola jatkaa.


Joustoja energiajärjestelmään uusiutuvan energian kaveriksi

Vanhassa maailmassa sähköntuotantoa säädettiin kulutuksen tahtiin. Suuri osa tulevaisuudessa käyttämästämme energiasta on peräisin tuulesta ja auringosta, ja saamme sitä käyttöömme silloin, kun luonto niin määrää.

– Koska uutta sähköä saadaan pääosin luonnon ehdoilla, uusi energiajärjestelmä on vaikeammin hallittavissa ja sähkön hinta vaihtelee saatavuuden mukaan. Perinteisten tuotantoinvestointien lisäksi EPV:n on siis tehtävä paljon muutakin, jotta energiajärjestelmä pysyy hallinnassa. Tulevaisuuden energiajärjestelmä tarvitsee yhä enenevissä määrin tuotanto- ja kulutusjoustoa ja kykyä varastoida energiaa, toteaa Vuola.

On tehtävä investointeja, joiden avulla energiantuotanto voidaan taata kaikissa tilanteissa. Sähköä tarvitaan tulevaisuudessa myös yhä enemmän yhteiskunnan sähköistyessä. Tämä lisää sähköjärjestelmän joustavuuden merkitystä entisestään. Tarvetta joustoelementeille ja yhä paremmalle riskienhallinnalle lisäävät myös energiamarkkinoiden hintavaihtelut.

– Tällainen hintojen turbulenssi on kuitenkin markkinoiden uusi normaali, ja siihen on sopeuduttava. Sähkön ollessa kallista sen käyttöä on kyettävä vähentämään, kun taas hinnan laskiessa käyttöä tulee lisätä, sanoo Vuola.

Uuden sähkön maailmassa meillä on energiavarastoja sekä uutta teollisuutta, jota ajetaan puhtaasti sähkön tarjonnan ehdoilla. Myös perinteinen kulutus muuttuu joustavaksi.

– Energian varastointiratkaisut ovat yksi keskeisimmistä investointikohteistamme joustojen lisäämiseksi. Varastojen avulla tuotanto ja käyttöhetki voidaan irrottaa toisistaan, mikä parantaa päästöttömän energiajärjestelmän toimintavarmuutta huomattavasti. Nämä investoinnit on sijoitettava paikkoihin, joissa niiden rakentaminen on kustannustehokasta ja hyötysuhde optimaalinen.

Omistajamme tulevat saamaan jatkossakin investoinneilleen kasvavan vastineen

Toiminta-ajatus kilpailukykyisestä sähkön ja lämmön tuotannosta osakkaille on säilynyt ja tämä työ jatkuu vahvasti edelleen.

– Tavoitteenamme on olla kilpailukykyinen toimija uudistuneessa energiakentässä yhdessä osakkaidemme kanssa. Omistajamme tulevat saamaan jatkossakin investoinneilleen kasvavan vastineen. Katseemme on tulevaisuudessa ja niissä mahdollisuuksissa, joita teknologinen kehitys tuo mukanaan. Maailman muuttuessa meidän on tehtävä rohkeitakin investointeja, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden energiatarpeisiin. Vedyn hyödyntäminen joustojen lisäämisessä ja sähkön varastoinnissa on yksi merkittävistä uuden teknologian hankkeistamme, kertoo Vuola.

Huipputiimillä kohti päästötöntä maailmaa

Suuret muutokset vaativat aina parhaat osaajat ruoriin.

– Haluan lämpimästi kiittää koko EPV:n organisaatiota ja kumppaneitamme tärkeästä työstä, edistyksellisistä ratkaisuista ja visionäärisistä hankkeista. Uusien teknologioiden kokeilut vaativat luonnollisesti huippuluokan asiantuntemusta. Tuulituotannon ennustaminen ja optimoitu sähkökauppa perustuvat vaativiin algoritmeihin ja tekoälyyn, joita EPV hyödyntää jo menestyksekkäästi. Voimme olla ylpeitä tästä maailmanluokan energiaosaamisestamme. Asiantuntemus on tärkein työkalu, jolla uuden sähkön vallankumouksessa onnistutaan, sanoo Vuola.

Lisätietoja: Rami Vuola, EPV Energian toimitusjohtaja, p. 010 5055 044

Lue lisää EPV Energian historiasta täällä.

https://www.epv.fi/yritys/historia/

EPV:n strategiatarina: https://www.epv.fi/yritys/uuden-sahkon-vallankumous/