EPV Energia Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

EPV Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa 31. maaliskuuta 2023. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

EPV Energia Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi on valittu 31.3.2023 seuraavat henkilöt:

johtaja Olli Arola
toimitusjohtaja Stefan Damlin
lakiasiainjohtaja Jaana Eklund
toimitusjohtaja Jouni Haikarainen
toimitusjohtaja Vesa Hätilä
johtaja Heikki Lappalainen
toimitusjohtaja Anders Renvall
kansanedustaja Joakim Strand
johtaja Markku Vartia
johtaja Hans-Alexander Öst

ja varajäseniksi

toimitusjohtaja Esa Ala-Honkola
toimitusjohtaja Jari Lepistö
johtaja Kari Roos
johtaja Markus Tuomala
toimitusjohtaja Jukka Ylitalo

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi kansanedustaja Joakim Strandin ja varapuheenjohtajaksi lakiasiainjohtajan Jaana Eklundin. EPV Energian palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Stefan Damlin ja jäseniksi Jouni Haikarainen, Vesa Hätilä ja Jukka Ylitalo.

Yhtiökokouksessa valittiin yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT ja Kristian Berg, KHT sekä varatilintarkastajiksi Anders Svennas, KHT ja Marja Huhtala, KHT.

EPV Energian vuoden 2022 vuosikertomus on julkaistu suomeksi osoitteessa https://ar2022.epv.fi/  ja englanniksi https://ar2022.epv.fi/en/. Vuosikertomus koostuu kertomusosasta, vastuullisuusraportista ja tilinpäätösosuudesta, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.