Beslut vid EPV Energi Ab:s ordinarie bolagsstämma 2023

EPV Energi Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls den 31.3.2023 i Vasa. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2022 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Till ordinarie och till suppleanter medlemmar bolagsstämma valdes 31.3.2023 följande personer:

direktör Olli Arola
verkställande direktör Stefan Damlin
Vice President, General Counsel Jaana Eklund
verkställande direktör Jouni Haikarainen
verkställande direktör Vesa Hätilä
direktör Heikki Lappalainen
verkställande direktör Anders Renvall
riksdagsman Joakim Strand
direktör Markku Vartia
direktör Hans-Alexander Öst

och till suppleanter

verkställande direktör Esa Ala-Honkola
verkställande direktör Jari Lepistö
direktör Kari Roos
direktör Markus Tuomala
verkställande direktör Jukka Ylitalo

Vid det konstituerande mötet utsåg styrelsen inom sig riksdagsman Joakim Strand till ordförande och Vice President, General Counsel Jaana Eklund till vice ordförande.

EPV Energis årsberättelse för 2022 har publicerats på finska på adressen https://ar2022.epv.fi/ och på engelska https://ar2022.epv.fi/en/. Årsberättelsen består av en berättelsedel, en hållbarhetsrapport och en bokslutsdel som innehåller det reviderade bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.