EPV Energis pumpkraftverksprojekt i Pyhäsalmi

Underjordsbrytningen i den över 1 445 m djupa Pyhäsalmi gruva som ligger i Pyhäjärvi ska upphöra under 2022. En tanke har varit att utnyttja gruvan som energilager och pumpkraftverk. EPV Energi gick med i det här intressanta projektet i början av 2021 och beslutade att titta närmare på den här eventuella lagringslösningen.