Kraftverksenheten Olkiluoto 3 har börjat producera el

Industrins Krafts kraftverksenhet Olkiluoto 3 (OL3) har börjat producera el 12.3.2022. OL3 innebär en märkbar ökning av EPV Energis utsläppsfria elproduktion. Kärnkraften stöder på ett utmärkt sätt EPV Energis strategi Den nya elens revolution, där utsläppsfritt producerad el står i fokus. Ny el är den viktigaste faktorn som möjliggör övergången till en ny utsläppsfri värld. Den nya elen kommer från utsläppsfria källor. Här har kärnkraften en viktig roll.

I december 2021 beviljade Strålsäkerhetscentralen (STUK) Industrins Kraft tillstånd för det kritiska skedet och lågeffektstester, och i och med detta startades för första gången en kärnreaktion i reaktorn i kraftverksenheten Olkiluoto 3 EPR i december. Under vinterns provkörningsfas höjs effekten i OL3 stegvis från cirka 400 MW till 1300 MW. Provkörningen fortsätter med stegvis höjning av kraftverkets effekt, och vi förbereder oss för att inleda reguljär elproduktion sommaren 2022.

EPV Energis VD Rami Vuola som varit med i OL3-projektet ända från början är nöjd

– Det är nog en fantastisk stämning. Även om projektet tog sin tid, är alla säkert överens om att ökningen av utsläppsfri kärnkraftsproduktion inte kunde komma lämpligare än nu, när man ser på situationen på marknaden och ute i världen, säger Vuola.

Olkiluoto 3 ökar EPV:s utsläppsfria årsproduktion märkbart

Också Niko Paaso, som är direktör för EPV:s affärsområde Kraft, har varit med i OL3-projektet ända sedan 2014.

– I EPV Energis produktionsmix har kärnkraften redan nu varit den största enskilda energiproduktionsformen, och nu stärks dess andel ytterligare. Idrifttagningen av Olkiluoto 3 ökar EPV:s utsläppsfria årsproduktion märkbart. EPV:s produktionsresurser ökar med 160 MW och vår årliga kärnkraftsproduktion ökar i ett slag med över en terawattimme. Kärnkraftens andel av EPV Energis elproduktion stiger till 45 procent, berättar Paaso.

– Det här är ett stort ögonblick för OL3:s delägare. På TVO och bland delägarna har vi jobbat länge för det här, och snart får vi njuta av frukterna. Kraftverksenheten blir färdig vid ett lämpligt tillfälle, när det behövs ny basproduktionskapacitet på marknaden och när målen om utsläppsfrihet är ännu viktigare. Det är också fint att enheten blir färdig i en situation då acceptansen för kärnkraft har ökat i Finland, säger Paaso.

EPV äger en andel på cirka 10 % i Industrins Krafts Olkiluoto 3-projekt

EPV äger en andel på cirka 10 % i Industrins Krafts Olkiluoto 3-projekt samt drygt 8 % av produktionen i Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2. Hållbart producerad kärnkraftsel har en miljövänlig livscykel och är ett tryggt sätt att producera el. Kärnkraftverk har en livscykel på flera tiotals år och producerar el utsläppsfritt, på samma sätt som vatten- och vindkraft. Kärnkraften kommer att ha en viktig roll i Finlands och även i Europas utsläppsfria energiproduktion ännu långt in i framtiden. Den är en ytterst viktig energiproduktionsform också för EPV Energi och ett av de viktigaste verktygen även i uppnåendet av bolagets klimatneutralitetsmål.

Mer information: Niko Paaso, Direktör, särproduktion av el, EPV Energi Ab, tfn 010 505 5034