Jukka Paavola har utnämnts till VD för EPV Alueverkko fr.o.m. 1.7.2024

Jukka Paavola har utnämnts till verkställande direktör för EPV Alueverkko från och med den 1 juli 2024. Jukka har omfattande erfarenhet av regionnätverksamhet och byggande av elöverföringsnät. Han har arbetat som underhållschef vid EPV Alueverkko sedan 2012. Före EPV Alueverkko har Jukka arbetat inom Enersense PN Oy i elstationsteamet och senare som elstationsmästare samt som förman och regionförman och skött bland annat Fingrids och EPV Alueverkkos elnäts underhållsavtal.

– Jukka har under årens lopp förtjänstfullt skött många byggnadsprojekt på EPV:s elöverföringsnät. Hans långa erfarenhet, utvecklingsvilja och de nätverk han skapat under sin karriär ger honom utomordentlig beredskap att framgångsrikt leda och ta EPV:s nätaffärsverksamhet vidare. EPV vill fortsätta att starkt utveckla sin nätaffärsverksamhet och stärka sin position som Finlands ledande regionnätsbolag. Vi önskar honom framgång i det nya uppdraget! säger EPV Energis verkställande direktör Rami Vuola.

– Jag är full av iver att få leda EPV Alueverkko. Bolaget har en stark ställning inom elöverföringssektorn och jag väntar ivrigt på att få skapa nya möjligheter tillsammans med teamet, säger Jukka Paavola.

– Jag vill samtidigt passa på att tacka EPV Alueverkkos nuvarande verkställande direktör Jukka Rajala för utmärkt arbete. Jukka fortsätter att arbeta inom EPV Alueverkko, men i rollen som Senior Advisor, som stöttar den nya verkställande direktören. Jukka har under årens lopp med framgång byggt upp EPV Alueverkko och bolaget har blivit en betydande elöverförare i Finland, säger Vuola.

Mer information: EPV Energi Ab, verkställande direktör Rami Vuola, 040 509 0044