Mats Söderlund utnämnd till ansvarig direktör för ekonomi och finansiering på EPV Energi samt till verkställande direktörens ställföreträdare

Mats Söderlund (f. 1979, DI) har utnämnts till ansvarig direktör för ekonomi och finansiering (CFO) i EPV-koncernen och till verkställande direktörens ställföreträdare från och med 1.10.2021. Söderlund fortsätter också att sköta sitt nuvarande uppdrag som direktör för EPV Energis affärsområde Värme.

När omvärlden förändras förändras också våra sätt att producera el och värme för våra ägares behov.

– I år lanserade vi EPV Energis nya strategi, som går under namnet Den nya elens revolution. Strategin fokuserar på förnybar el, där produktionen, lagringen och användningen styrs med ny teknik. Förändringen för också med sig nya affärsmöjligheter. Vi bygger en hållbar framtid, och på vårt ritbord har vi nu investeringar i ny el för en miljard euro. Det här accentuerar ekonomins och finansieringens roll ytterligare, säger EPV Energis verkställande direktör Rami Vuola.

– Mats har utvecklat EPV Energis affärsverksamhet framgångsrikt och jag är glad att han också tar över ekonomi- och finansieringsfrågorna samt uppdraget som verkställande direktörens ställföreträdare. Mats har lång erfarenhet av affärslivet i olika bolag med internationell verksamhet och det ger honom en ypperlig bakgrund för att föra EPV:s nya strategi framåt också ur ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv, säger Rami Vuola.

Mats Söderlund tar emot de nya uppdragen med intresse.

– Det är en ära att ta emot de här nya uppdragen. När omvärlden förändras undersöker vi hela tiden ny teknik och de möjligheter den för med sig. Vårt mål är att utveckla den nya tekniken till affärsverksamhet i industriell skala. Nu krävs ett öppet tänkesätt, nylärande, en experimentell kultur som inte är rädd för misslyckanden, samt djärva aktioner. Vi har en viktig roll inom energiproduktionen i dag och i framtiden. Vi hjälper också andra att bli utsläppsfria och har ett verktyg för det, nämligen ny el, konstaterar Mats Söderlund.

Mer information: EPV Energi Ab, verkställande direktör Rami Vuola, 040 509 0044