Maija Suutarinen har utsetts till hållbarhetsdirektör för EPV Energi-koncernen från och med 1.1.2023

Maija Suutarinen har utsetts till hållbarhetsdirektör för EPV Energi och till medlem i ledningsgruppen från och med 1.1.2023. Till hållbarhetsdirektörens uppgifter hör att sköta koncernens hållbarhetsfrågor, genomförande av riskhantering och indikatorer samt koncernens kommunikation. Dessutom fungerar hållbarhetsdirektören som sekreterare för EPV Energis styrelse.

– Huvudmålen i EPV Energis strategi är starkt länkade till hållbarhetsfrågor. Hållbarhet har integrerats i den strategi som bolagets styrelse godkänt, i de långsiktiga affärs- och investeringsplanerna, riskvärderingarna samt i de årliga verksamhetsplanerna. Att bolaget utsett en hållbarhetsdirektör understryker sakens roll i koncernen och signalerar det till intressenterna, säger EPV Energis VD Rami Vuola.

Maija Suutarinen har de senaste fyra och ett halvt åren varit kommunikationschef på EPV Energi med ansvar bland annat också för bolagets hållbarhetsrapportering. Dessutom har hon varit sekreterare för EPV Energis styrelse under det gångna året.

– Maija har framgångsrikt skött EPV Energis kommunikation och hållbarhetsfrågor de senaste åren, och jag är glad att kunna hälsa Maija välkommen i EPV Energis ledningsgrupp. Maija har också lång erfarenhet av kommunikationsarbete på börsbolag och stora bolag med global verksamhet. Det här ger henne en ypperlig bakgrund för att föra EPV:s nya strategi framåt också ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Rami Vuola.

Suutarinen ser ivrigt fram emot sitt nya uppdrag.

– Det är fint att ta det här följande steget och axla en större roll i EPV:s verksamhet. Hållbarhet är en viktig del av det dagliga arbetet för oss alla. Det känns bra att få vara med och främja den här saken särskilt i sitt eget arbete. Och det är också fint att få göra det här arbetet just med EPV-teamet, som består av sakkunniga kolleger med en passionerad inställning till sitt arbete. Den här utnämningen är förstås också en signal från EPV:s sida om att man anser att hållbarhet är viktigt, säger Maija Suutarinen.

 

Arkiv