Bekanta dig med årets sommarjobbare

Just nu kan man upptäcka många nya ansikten i EPV Energis kraftverk och andra verksamhetsställen. Vi frågade årets sommarjobbare hur det går och hur det nya arbetet känns så här långt.

Sommaren är här igen, vilket samtidigt betyder att många sommarjobbare kommer till EPV Energis kraftverk och verksamhetsställen. Sommarjobbarna är inte endast här för att vikariera andra medarbetare under sommarsäsongen, utan de spelar även en viktig roll i uppbyggandet av framtidens EPV. Ungdomarna hämtar med sig värdefull och aktuell kompetens och många av dem kommer ännu att skapa en framtida karriär inom EPV Energi. Låt oss alltså bekanta oss med årets sommarjobbare!

Joona Kinnunen, 21, operatörsassistent
Joona har i sitt sommarjobb fått lära sig bland annat om produktion av fjärrvärme och el. Han har också med intresse lyssnat till de andra medarbetarnas berättelser om kraftverket i Vasklots historia och utvecklingsskeden.

Under den senaste månaden har man på Vaasan Voima kunnat stöta på Joona som har haft mycket jobb på hela kraftverkets område. Joona arbetar första sommaren på kraftverket och hans arbetsuppgifter går ut på att underhålla och rengöra aggregaten, granska produktionsanläggningarnas skick samt övervaka på kraftverket.  På senaste tiden har Joona ansvarat för utbyte av kvävebatterierna i elpannan med hjälp av truck. Han har ändå inte behövt jobba ensam, eftersom han har haft sällskap av mera erfarna anläggningsarbetare.

– Arbetet har verkligen varit mångsidigt och dagarna har aldrig varit likadana. Kollegorna är lättsamma och det har varit roligt att märka hur många av dem som har sitt eget sätt att fungera och röra sig på anläggningen, berättar Joona om sina erfarenheter hittills.

Joona ser erfarenheterna han får i arbetet som mycket nyttiga med tanke på sina studier. Nästa höst börjar han sitt tredje studieår vid Vasa yrkeshögskola, där han studerar miljöteknologi.

– Hittills har jag till exempel lärt mig hur fjärrvärmen överförs från anläggningen till användning samt om elpannans tekniska egenskaper.  Jag har fått lära mig mycket sådant som man inte lär sig i skolan.

Joona berättar att han har trivts i anläggningsmiljön och han har då och då har haft tid att beundra utsikten från kraftverkets högsta våningar. Han tror att han ännu kommer att lära sig mycket om kraftverkets funktion allteftersom sommarjobbet framskrider. Han har också ett tydligt mål i siktet.

– Det skulle vara fint om jag i slutet av sommaren skulle hitta överallt i kraftverket utan guide, säger han och skrattar.

Alma Teir, 20, assistent och lobbyansvarig
Alma har gillat sina mångsidiga arbetsuppgifter som assistent. Utöver arbetserfarenhet har hon fått lära sig om EPV:s organisation samt mer om energibranschen.

Alma är redan ett bekant ansikte vid EPV:s verksamhetsställe på Kyrkoesplanaden i Vasa. Förutom under sommarmånaderna har Alma också arbetat korta vikariat under andra årstider, till exempel under jul- och sportloven. Hon ser fram emot det kommande sommarjobbet.

– Det känns alltid bra att börja sommarjobba. Det är roligt att återvända till en bekant plats, konstaterar Alma.

Till assistentens arbetsbeskrivning hör bland annat att ta emot samtal, hantera posten, granska fakturor och kontonummer, arkiveringsuppgifter samt kundbetjäning i receptionen. Alma konstaterar att hon lärt sig mycket tack vare de mångsidiga och varierande arbetsuppgifterna. Alma är svenskspråkig och hennes språkkunskaper har också blivit bättre tack vare jobbet.

– Det betyder mycket för mig att jag nu kan finska mycket bättre. För två år sedan när jag kom hit kunder jag inte alls lika bra finska. Jag har också lärt mig branschterminologin, säger hon.

Alma har bara gott att säga om EPV som arbetsplats. Hon studerar nu ekonomi vid Åbo Akademi och de tidigare sommarjobbsperioderna förstärkte hennes beslut om studieinriktning. Arbetsmiljön vid EPV beskriver hon som uppmuntrande och varm.

– Jag har fått mycket ansvar, men också hjälp. Min förman och övriga kollegor har varit mycket hjälpsamma. Jag hoppas på att få lära mig nya saker i arbetet också den här sommaren.

Niilo Rantala, 25, sommarvikarie i driften
Niilo berömmer sammanhållningen mellan arbetskollegorna vid kraftverket. Han känner sig hemma i kraftverksmiljön.

Det här är den andra sommaren som Niilo jobbar på CHP-anläggningen vid Seinäjoen Voima. Till hans arbetsuppgifter hör driften av elpannan samt fjärrvärmebatteriet utöver vilka Niilo deltar i kraftverkets kontrollronder och underhållsarbeten. Niilo berättar att sommarjobbet har startat bra.

– Det har varit lätt att komma till kraftverket.  Här är samma bekanta arbetskollegor och vid behov kan man be om hjälp av vem som helst, säger Niilo.

När han inte sommarjobbar studerar Niilo till ingenjör i maskin- och produktionsteknik vid yrkeshögskolan i Seinäjoki. Skolan är ändå inte det enda stället där han har lärt sig nytt, för han har också inhämtat kunskap vid kraftverket. Niilo uppskattar särskilt de kunskaper han lärt sig i arbetet.

– Jag har fått bekanta mig med hela kraftverket och tekniken på djupet. De mera erfarna arbetskollegorna berättar rent av passionerat hur olika produktionsprocesser förlöper.

– Dessutom har jag av kollegerna lärt mig att vara lugn. Om det hörs avvikande pip från maskinerna ska man inte bli förskräckt. Det är viktigt att man genast utreder orsaken till problemet för att man ska kunna reparera maskinerna.

Efter sommarjobbet i fjol vikarierade Niilo också periodvis under hösten och vintern. Han betonar vikten av det utmärkta samarbetet som fick honom att fortsätta arbeta på kraftverket vid sidan av studierna.

– Här får man vara sig själv. Det har varit väldigt uppmuntrande att känna hur bra jag har blivit emottagen nu när sommarjobbet har börjat. Vi har bra sammanhållning bland kollegorna och man kan prata med alla, säger Niilo.

– Och man kan skämta med alla!